Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ģenētiskā algoritma izmantošana dinamiskā transportlīdzekļu maršrutēšanā
Title in English Application of a Genetic Algorithm in Dynamic Vehicle Routing
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Bakalaura darbā ir izpētīta dinamiskā transportlīdzekļu maršrutēšanas problēma un ģenētiskā algoritma pielietošana šīs problēmas risināšanai. Bakalaura darba uzdevumi ir sniegt ieskatu dinamiskās maršrutēšanas problēmas būtībā, apskatīt šīs problēmas risināšanas iespējas un sniegt tās risinājuma piemēru, izmantojot ģenētisko algoritmu ar HeuristicLab programmatūras palīdzību. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīts dinamiskās transportlīdzekļu maršrutēšanas jēdziens, tika doti tās vairāki varianti un problēmas sastopamība reālajā dzīvē. Ir aprakstīts ģenētiskais algoritms, dota tā definīcija, tās sastāvdaļas, darbības principi un to pielietošana transportlīdzekļu maršrutēšanas problēmā. Darbā praktiskajā daļā ir realizēta HeuristicLab programmatūras ģenētisko algoritmu pielietošana dinamiskās saņemšanas un piegādes problēmas risināšanā. Tiek realizēta arī heiristikas pieejas pielietošana dinamiskās saņemšanas un piegādes problēmas risināšana abu algoritmu rezultātu salīdzināšanai. HeuristicLab programmatūras imitācijas modelim un prototipam, kā arī izmantotiem algoritmiem tika izveidots apraksts. Praktiskā darba daļa satur arī HeuristicLab programmnodrošinājuma apskatu, kurā tiek veikts tā pamatiespēju apraksts. Bakalaura darbs var tikt izmantots, kā metodiskais materiāls, apgūstot dinamisko transportlīdzekļa maršrutēšanas būtību un, realizējot tā risinājumus, izmantojot ģenētisko algoritmu HeuristicLab programmatūras vidi. Darba apjoms - 61 lpp., 7 tabulas, 23 attēli un 1 pielikums.
Keywords dinamiskā transportlīdzekļu maršrutēšana, ģenētiskais algoritms, HeuristicLab
Keywords in English dynamic vehicle routing problem, genetic algorithm, HeuristicLab
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 09:00:06