Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Etnogrāfisko elementu lietojuma pamatprincipi amatniecībā un dizainā
Title in English Principles of Ethnographic Elements Use in Crafts and Design
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
Reviewer Dr.sc.ing. R.Vidzickis, Līgatnes novada "Vienkoču parka' īpašnieks
Abstract Maģistra darba tēma ir Etnogrāfisko elementu lietojuma pamatprincipi amatniecībā un dizainā. Darba autore Rita Ličāgina, darba vadītāja Gunta Zommere, Mg.sc.ing., lektore. Darba mērķis ir aktualizēt etnogrāfijas elementu lietojumu mūsdienu dizainā, sagatavojot metodiskos materiālus ar iespēju izmantot tos Materiālu tehnoloģiju un dizaina bakalaura studiju studentu apmācībai. Darba pirmajā nodaļā tiek analizētas Latvijas dizaina problēmsituācijas, akcentējot darba devēju un studentu sadarbību. Tika veikts pētījums Materiālu tehnoloģiju un dizaina bakalaura studiju programmas 3. un 4. kursa studentu vidū par prakses lietderīgumu un studentu ieinteresētību prakses darbā. Otrajā nodaļā tiek sniegts metodiskā materiāla izveidošanas pamatojums, kas ietver sevī skaidrojumu par metodiskā materiāla pielietojumu, mācību procesu un vērtēšanas kritērijiem. Trešā nodaļa sastāv no piecām apakšnodaļām, kas iezīmē piecas būtiskākās lekciju tēmas Latviešu rotāšanas prasmju vēsturiskais apskats; Latviešu raksts un zīmes; Rakstu sakārtojumi; Etnogrāfisko elementu izpildījuma veidi un tehnikas dažādos materiālos; Etnogrāfijas klātesamība mūsdienu dizainā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēts metodiskā materiāla lietderīgums un tā aprobācija auditorijā. Ir apkopoti studentu viedokļi, par veicamajiem metodiskā materiāla uzlabojumiem, kā arī veikta ekspertu aptauja par to, kādi faktori nosaka Latvijā ražoto preču un pakalpojumu pērkamību. Piektā nodaļa ietver sevī maģistra darbā iegūtos rezultātus. Pētījuma rezultātā ir aktualizēta maģistra darba tēma Etnogrāfisko elementu lietojuma pamatprincipi amatniecībā un dizainā, kuras ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls un lekciju tēmas Materiāla tehnoloģiju un dizaina bakalaura studiju programmas lekciju pilnveidei. Veiktā aprobācija auditorijā apstiprināja maģistra darba tēmas lietderīgumu.   Darbā tika izvirzītas šādas hipotēzes: 1. Etnogrāfisko elementu un motīvu izmantošana dizainā ir pieprasīta. 2. Studentiem ir interese par etnogrāfisko motīvu un elementu izmantošanu mūsdienu dizainā. Darbā izvirzītās hipotēzes ir apstiprinājušās. Maģistra darbs sastāda: Darba izklāsts 124 lpp; Pielikums 7 gab.; Attēli 114 gab.; Tabulas 20 gab.;
Keywords Etnogrāfija, amatniecība, dizains
Keywords in English Ethnography, Crafts, Design
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 13:00:20