Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Pakalpojumu dienesta ieviešana informācijas tehnoloģijas pakalpojumu nodrošināšanai
Title in English Implementation of Service Desk for Information Technology Service Support
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Reviewer
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt informācijas tehnoloģijas pakalpojumu dienesta darbību un izstrādāt rekomendācijas pakalpojuma dienesta darbības uzlabošanai organizācijā. Mērķa sasniegšanai tiek veikts IT pakalpojumu pārvaldības pieeju izpēte, tiek analizēti IT pakalpojumu dienesta darbības principi ar īpašas uzmanības pievēršanu galveno pieteikumu veidu apstrādes procesiem un to aktivitātēm. Tiek izstrādātas praktiskas rekomendācijas pakalpojumu dienesta darbības pilnveidošanai. Darbs ir izstrādāts, pamatojoties uz normatīvās un zinātniskās literatūras izpēti, ka arī uz autora praktiskas pieredzes IT pakalpojumu pārvaldības jomā. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā tiek izpētīts informācijas tehnoloģijas pakalpojumu pārvaldības jēdziens un veikta IT pakalpojumu pārvaldības izplatītāko pieeju izpēte. Otrajā nodaļā tiek veikta detalizētā pakalpojumu dienesta darbības izpēte. Trešajā nodaļā tiek raksturoti informācijas tehnoloģijas incidentu pārvaldības, problēmu pārvaldības un izmaiņu pārvaldības procesi, kas atbalsta pakalpojumu dienesta darbību. Ceturtajā darba nodaļā, balstoties uz teorētiskajiem pētījumiem un praktisko pieredzi autors izstrādājis rekomendācijas, kas ir paredzētas pakalpojumu dienesta darbības organizēšanai, pilnveidošanai un kontrolei. Darba izstrādes gaitā iegūtie rezultāti ir formulēti secinājumos. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 109 lappusēm un paskaidrots ar 17 attēliem un 2 tabulām, literatūras sarakstā ir iekļauti 62 nosaukumi.
Keywords Pakalpojumu dienests, Veiktspējas indikatori, IT paklpojumu pārvaldība, ITIL, Incidentu pārvaldība
Keywords in English Service desk, KPI, ITSM, ITIL, Inicdent Management
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 12:00:04