Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language 1,6-Diaril-4-metilpirimidīn-2(1H)-tionu sintēze un pārvēršana par 2-arilamino-6-aril-4-metilpirimidīniem
Title in English Synthesis of 1,6-diaryl-4-methylpyrimidine-2(1H)-thiones and transformation into 2-arylamino-6-aryl-4-methylpyrimidines
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. M.Plotniece, Mg. sc. ing. O.Kodoliņš
Reviewer Dr. chem. P.Pastors
Abstract Bakalaura darbā pētītas 2-arilamino-6-aril-4-metilpirimidīnu sintēzes iespējas no 1,6-diarilpirimidīn-2(1H)-tioniem, tos pārgrupējot ar amonjaku, vai arī reducējot to reakcijā ar hidroksilamīnu iegūtos 2-arilamino-6-aril-4-metilpirimidīnu N-oksīdus. Optimizēti feniltiourīnvielas reakcijas ar benzoilacetonu apstākļi, paaugstinot produkta 1,6-difenil-4-metilpirimidīn-2(1H)-tiona iznākumu. Analoģiski sintezēti arī citi 1,6-diarilpirimidīn-2(1H)-tioni, tostarp līdz šim nepazīstamais 1-(5-jod-2-metilfenil)-6-fenil-4-metilpirimidīn-2(1H)-tions. (5-Jod-2-metilfenil)tiourīnvielas reakcijā ar 1-(3-piridil)butān-1,3-dionu iegūti regioizomēri 1-(5-jod-2-metilfenil)-4-metil-6-(3-piridil)pirimidīn-2(1H)-tions un 1-(5-jod-2-metilfenil)-6-metil-4-(3-piridil)pirimidīn-2(1H)-tions, to struktūras pierādītas, izmantojot 1-D un 2-D KMR spektroskopijas metodes. Pilnveidota literatūrā aprakstītā 2-(N-anilino)-6-fenil-4-metilpirimidīna 1-oksīda sintēzes metode; uzlabotie apstākļi izmantoti citu 2-arilamino-6-aril-4-metilpirimidīnu N-oksīdu iegūšanai, kā 2-(N-5-jod-2-metilfenilamino)-6-fenil-4-metilpirimidīna 1-oksīds, 2-(N-4-metoksifenilamino)-6-fenil-4-metilpirimidīna 1-oksīds, 2-(N-2-metilfenilamino)-6-fenil-4-metilpirimidīna 1-oksīds un 2-(N-5-jod-2-metilfenilamino)-4-metil-6-(3-piridil)-pirimidīna 1-oksīds. 1-(5-Jod-2-metilfenil)-6-fenil-4-metilpirimidīn-2(1H)-tionu pārgrupējot ar amonjaku, vienā stadijā iegūts 2-(5-jod-2-metilfenil)-6-fenil-4-metilpirimidīns. Literatūras apskatā, izmantojot datu bāzi Reaxys, apkopota informācija par laika periodu no 1957. līdz 2012. gadam. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms 43.lpp, satur 4 tabulas un 25 shēmas. Darbs satur 1 pielikumu, tajā izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords 2-ARILAMINO-6-ARIL-4-METILPIRIMIDĪNI, 1,6-DIARILPIRIMIDĪN-2(1H)-TIONI, PIRIMIDĪNU N-OKSĪDI
Keywords in English 2-ARYLAMINO-6-ARYL-4-METHYLPYRIMIDINES, 1,6-DIARYLPYRIMIDIN-2(1H)-THIONES, PYRIMIDINE N-OXIDES
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 11:39:14