Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Paraugu ņemšana un sorbcijas apstākļu izvērtēšana organisko šķīdinātāju noteikšanai gaisā
Title in English Sampling and examination of conditions of sorption for determination of organic solvents in air
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. chem. M.Drille, Mg. chem. Ē. Strazds
Reviewer Dr. sc. ing. I.Rozenštrauha
Abstract Bakalaura darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir gan latviešu, gan angļu valodā, kas izdoti laika posmā no 1990. līdz 2012.g. Darbā apkopota informācija par plašāk lietotajiem šķīdinātājiem, to iedarbību uz cilvēku, paraugu ņemšanu un analīžu metodēm. Eksperimentālā daļa tiek noteikti šķīdinātāju aiztures laiki gāzu hromatogrāfā, efektīvāka šķīdinātāja un detektora izvēle, atgūstamība no sorbenta, maksimālā paraugu ietilpība uz sorbenta un detektēšanas robežas. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 46 lpp (ieskaitot pielikumu), izmantoti 78 literatūras avoti, tajā ietilpst 3 tabulas, 4 bildes, 2 pielikumi.
Keywords GĀZU HROMATOGRĀFIJA, ORGANISKIE ŠĶĪDINĀTĀJI, SORBCIJA, DESORBCIJA AR ŠĶĪDINĀTĀJU,
Keywords in English GAS CHROMATOGRAPHY, ORGANIC SOLVENTS, SORPTION, DESORPTION WITH SOLVENT, LIMIT OF DETECTION,
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 10:03:45