Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas hipotekārās kreditēšanas attīstība pasaules finanšu krīzes apstākļos"
Title in English "Development of Mortgage Crediting in Latvia During Global Financial Crisis"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vad.pētn. Valērijs Skribans
Reviewer
Abstract Maģistra darba autore Aļina Geņkova. Darba tēma Latvijas hipotekārās kreditēšanas attīstība pasaules krīzes apstākļos. Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi izpētīt hipotekārās kreditēšanas sistēmu Latvijā, identificēt tās problēmas un atrast to risinājumus. Latvijas hipotēku kreditēšana tika novērtēta par periodu no 2001. gada līdz 2010. gadam. Maģistra darba struktūra sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiska sarakstā. Ievadā ir pamatota tēmas aktualitāte, tiek definēts mērķis un maģistra darba uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti teorētiskie, vēsturiskie un tiesiskie aspekti. Otrajā nodaļā veltīta statistisko datu analītiskajam pētījumam. Trešajā nodaļā ir veikts praktiskais pētījums, kas ļāva noteikt Latvijas hipotekārās kreditēšanas attīstības iespējas. Nobeigumā, pamatojoties uz analītisko un prakstisko pētījumu tiek izveidoti konkrēti secinājumi un izstrādāti Latvijas hipotekārās kreditēšanas attīstības priekšlikumi. Darba ietvaros tika veikta kompleksa un sistemātiska faktoru iedarbības analīze uz Latvijas hipotekārās kreditēšanas attīstību. Veiktie izsniegto hipotēku kredītu apjoma un to ietekmējušu parametru pāra regresiju aprēķini, kopā ar sastādīto Latvijas hipotekārās kreditēšanas daudzfaktoru modeli rāda, ka attīstības veicinošie faktori ir iekšzemes kopprodukta un iedzīvotāju ienākumu augoša tendence. Savukārt attīstību aizkavē tāds faktors kā nekustamā īpašuma cenu kāpums. Izmantojot vidējā lieluma prognozēšanas metodi, tika aprēķināts, ka 2010. gadā izsniegto hipotēku kredītu apjoms par 0,2% būs zemāks nekā 2009. gadā. Maģistra darbā ir 82 lappuses, 42 attēli, 23 tabulas un 36 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords maģistra darbs; struktūra;hipotekārā kreditēšana;faktoru analīze.
Keywords in English masters degree work; structure; hypothecary crediting;analysis of factors.
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 17:03:44