Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Projekta vadības un grāmatvedības sistēmu integrācija
Title in English Integration of Project Management and Accounting Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. math. Vineta Minkēviča
Reviewer
Abstract Maģistra darba autors ir Roberts Ruksis, Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas profesionālo maģistra studiju, 3. kursa students. Darba tēma ir Projektu vadības un projektu grāmatvedības sistēmu integrācija". Maģistra darba mērķis ir izpētīt abas nozares un pasniegt iespējamo risinājumu, lai integrētu nozares vienotā sistēmā. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts projekta vadības un IT projektu vadības īpatnības, to dzīves cikli, fāzes, galvenās atšķirības, šajā nodaļā ietilpst galveno projektu funkciju apraksts, IT projektu metodoloģijas apraksti. Otrajā nodaļā tiek apskatīti projektu grāmatvedības procesi, grāmatvedības saikne ar biznesu, grāmatvedības procesu sadalījums, apakšprocesu noteikšana. Trešā nodaļa tika veltīta projektu vadības un projektu grāmatvedības procesu mijiedarbības analīzei, šajā nodaļā iekļauti abu nozaru procesi, kā tie pārklājas, mijiedarbojas viens ar otru. Ir minētas arī galvenās atšķirības un abu nozaru potenciālie trūkumi informācijas apjomā, projektu vadītājam. Ceturtā nodaļa ir sniegtā integrācijas risinājuma izvēle un apraksts, kurā par integrācijas risinājuma bāzi tiek pieņemts Oracle EBS. Alternatīvās izvēles bija SAP vai arī individuāli izveidots rīks, nevis jau piedāvātais risinājums no augstāk minētajiem piedāvājumiem. Individuāli izstrādātais rīks tika atmests uzreiz, jo darbs koncentrējas uz globālu risinājumu, kurš varētu atbilst jebkurai organizācijai, nevis kādai specifiskai. Cīņā starp SAP un Oracle, uzvarOracle, galvenais šo abu piedāvātāju kritērijs bija cena, ka ari tas, ka esmu strādājis līdz šim tikai Oracle vidē un mana pieredze ir bagātāka šajā lauciņā. Piektajā nodaļā tiek apskatīts mans projekts, ko izstrādāju projekta daļā ar šī risinājuma palīdzību, tiek apskatītas sist ēmas iespējas, šis ir kā papildinājums un apstiprinājums teorētiskajai daļai un papildus tam pievienota projekta daļa. Maģistra darbs sastāv no 6 nodaļām, literatūras avotu saraksta, projekta daļas un pielikumiem. Darba apjoms ir 140 lappuses, tajā iekļauti 50 attēli, 8 tabulas, 4 pielikumi, izmantoti 34 literatūras avoti.
Keywords Roberts Ruksis; Magistra darbs ar projekta daļu
Keywords in English Roberts Ruksis, Master degree work with project part
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 15:41:18