Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts”
Title in English ”Project for evaluation of the results of labour work”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor doc. J. Reiters
Reviewer
Abstract Autore Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas Cilvēku resursu vadīšana 5. kursa studente Valentīna Retjunskiha. Personāla darba rezultātu novērtēšanas projekts uzņēmumā ABC. Pēdējo desmit gadu laikā telekomunikāciju nozare Eiropas valstīs ir kļuvusi atvērta konkurencei. Tirgū ir ienākuši jauni dalībnieki, samazinot esošo dalībnieku tirgus daļu. Arī Latvijā pēdējos gados ienākuši vairāki spēcīgi mobilo telefonu operatori, kuri savā starpā nodrošina konkurenci, ar dažādiem mārketinga komunikāciju paņēmieniem pievilinot jaunus klientus. Problēmas personāla vadībā var būt jebkurā uzņēmumā, neatkarīgi no to formas un lieluma. Kaut arī uzņēmums ABC ir liels un sekmīgi darbojas telekomunikāciju tirgū, tādējādi piesaistot jaunus lietotājus, tomēr arī šādā uzņēmumā var pastāvēt nepilnības personāla vadībā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt uzņēmuma ABC personāla vadības procesu uzlabošanas politiku. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek risināti sekojoši uzdevumi: raksturot uzņēmuma ABC darbību; izanalizēt jauno darbinieku apmācības sistēmu uzņēmumā; noteikt darba piedāvājuma sludinājuma nozīmi personāla atlases procesā; sniegt personāla vērtēšanas raksturojumu uzņēmumā; definēt galvenās personāla vadības problēmas uzņēmumā; izstrādāt risinājumus personāla vadības procesa optimizēšanai uzņēmumā un noteikt izdevīgāko no tiem; izstrādāt risinājumu modeļu aprakstu datorrealizācijai; izvērtēt darba aizsardzības jautājumus uzņēmumā ABC. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām un 8 apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darba pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā sniegts SIA ABC vispārīgs un personāla vadības raksturojums. Galvenās personāla vadības problēmas, kuras tika konstatētas uzņēmumā ABC ir neefektīva jauno darbinieku apmācība, pārāk augstas darba piedāvājuma sludinājuma izmaksas un personāla novērtēšanas uzlabošanas nepieciešamība uzņēmumā. Darba otrā daļa ir projektu aprēķina daļa, kurā ir izstrādāts personāla vadības pilnveidošanas projekts. Šajā daļā katrai no šīm problēmām izvirza risinājumus, kuri tiek pamatoti ar ekonomisku aprēķinu palīdzību, kā arī noteikts vispiemērotākais risinājums no piedāvātajiem. Trešajā daļā izstrādāti konkrēti darbības modeļi, izmantojot datorprogrammas, savukārt, ceturtā daļā ietverti darba aizsardzības jautājumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta apjoms ir 68 lappuses, kurā informācijas uzskatāmībai iekļauti 39 attēli, 15 tabulas un četri pielikumi. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti.
Keywords Anotacija
Keywords in English ANNOTATION
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 12:02:05