Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Klientu prasību specifikācijas izstrāde steganogrāfiskajām sistēmām
Title in English Development of Requirements Specification for Steganographic Systems
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor SIA „ABC software” projektu vadītājs, Mg.sc.ing. A.Jeršovs
Reviewer SIA Mapon, iebūvēto sistēmu programmatūras inženieris, Dr.sc.ing. J.Šiliņš
Abstract Bakalaura darbā veikts pētījums par klientu prasību specifikācijas izstrādi steganogrāfiskajām sistēmām. Pētījuma mērķis ir izstrādāt vienotu steganogrāfisko sistēmu prasību specifikāciju, kas ļaus klientam nodefinēt viennozīmīgas un pārbaudāmas prasības steganogrāfiskajai sistēmai, atkarībā no sasniedzamā mērķa. Darba ietvaros izpētītas 10 mūsdienu digitālās steganogrāfijas pielietojuma jomas, katrai no jomām noteikti raksturīgākie kritēriji, ļaujot klientam identificējot savam mērķim atbilstošo pielietojuma jomu, noteikt arī iespējamās prasības. Darbā apkopoti un grupēti steganogrāfiskajām sistēmām specifiskie un svarīgākie kritēriji, pēc kurām klients var izvirzīt prasības, noteikti šo prasību definēšanas veidi un mērvienības. Izstrādāta arī sistematizēta pieeja prasību noteikšanai steganogrāfiskajām sistēmām, kas balstās uz izpētītajām jomām un kritērijiem. Šī pieeja ļauj ne tikai izveidot klientu prasību specifikāciju, bet arī kalpo kā ieejas punkts universālā stegokonstruktora koncepcijā, kas ļauj klientam saņemt piemērotāko steganogrāfisko metodi no izstrādātājiem, ievērojot definētās prasības. Ar mērķi atvieglot izstrādātājiem atbilstošas steganogrāfiskās metodes izvēli, ir izpētīta arī automatizēta steganogrāfisko metožu un algoritmu atlases iespēja pēc klienta prasībām, kam tiek izmantota zināšanu bāze ar steganogrāfisko metožu vai algoritmu raksturojumiem. Darbā izveidota šāda zināšanu bāze no 22 steganogrāfisko metožu sistematizētiem aprakstiem un metožu atlase ir pārbaudīta ar divām dažādām prasību kopām. Dokumentā ir 57 lappuses, 17 attēli, 19 tabulas, 3 pielikumi un 39 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Steganogrāfija, prasību specifikācija, ūdenszīmju tehnoloģija, datu slēpšana, datu drošība
Keywords in English Steganography, requirements specification, digital watermarking, data hiding, data security
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 13:36:31