Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Procesu ieguves metodes lietotāju paradumu analīzei uzņēmuma lietotnēs
Title in English Process Mining Methods for Analyzing Usage Patterns of Enterprise Application
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Profesors Jānis Grabis
Reviewer Profesors Leonīds Novickis
Abstract Šī darba mērķis ir demonstrēt procesa ieguves pielietošanu Rīgas Tehniskās universitātes e-studiju platformā, kā arī izskaidrot procesa ieguves fundamentālos un tehniskos veidus. Procesa ieguve, kas ir balstīta uz datu ieguvi un procesu vadību, ir metode, lai analizētu notikumu žurnālu un atklātu patiesos procesus. Šajā pētījumā procesu ieguve tiek pielietota, lai uzlabotu ORTUS lietotāja pielāgojumus. Šie scenāriji tiek radīti gan no studentu, gan profesoru perspektīvas brīžos, kad ORTUS interfeiss nespēj apgādāt lietotāju ar svarīgu un nepieciešamu informāciju. Tipiski procesa ieguves soļi, kā datu sagatavošana, procesu atklāšanas algoritma izvēle, procesa modeļa izskatīšana, tika pielietoti notikumu žurnālam, kas tika iegūts no Moodle sadaļas e-studiju platformā. Pielietojot kvalitatīvo analīzi, lai analizētu ORTUS, tika izveidoti priekšlikumi trim scenārijiem priekšmetu lapā Moodle sadaļā. Otrā analīze parāda, vai e-studiju platforma un labas sekmes ir savstarpēji saistītas. Lai izpētītu šo sakarību, tika veikta korelācija starp šiem datiem. Korelācijas rezultāti un parauga korelācijas koeficienta hipotēzes pārbaude pierāda, ka starp sistēmas aktivitātēm e-studiju platformā un labām sekmēm ir ievērojama korelācija. Šis darbs sastāv no 74 lapaspusēm, 37 attēliem, 1 tabulas un 40 nosaukumu informācijas avotu vienībām. Darba vadītājs - Dr. sc. ing, profesors J. Grabis
Keywords PROCESA IEGUVA, DATU IEGUVE, E-STUDIJU SISTĒMA, BIZNESA SNIEGUMA VADĪBA, LIETOTĀJA IELĀGOJUMI, PIELĀ
Keywords in English PROCESS MINING, DATA MINING, E-LEARNING SYSTEM, MOODLE, BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT, USER ADAPTA
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 08:03:56