Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Pāļu pamatu konstrukciju optimāla izvēle"; diplomprojekts "Septiņstāvu biroju ēka Rīgā"
Title in English "Optimal Choice of Piling Structures"; Diploma Project "Seven-Story Office Building in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Prof. A.Korjakins
Reviewer
Abstract Inženiera bakalaura diploms sastāv no divām daļām: • Pētnieciskā daļā: Pāļu pamatu konstrukciju optimāla izvēle • Inženierpojekts: Septiņstāvu biroja ēka Rīgā Pētnieciskā darba ietvaros tika klasificēti pāļu pamatu konstrukciju veidi , atspoguļota paļu pamatu nozīme un tas vieta mūsdienas celtniecībā. Darba mērķis ir pāļu pamatu konstrukciju optimāla izvēle atkarībā no pāļu veida, tās uzstādīšanas darbietilpības, cenas un konkrētas vietas ģeoloģijas, kur attiecīgie pāļi tiks izmantoti. Pēc datu ievākšanas tika veikta datu sistemātiska apkopošana tabulās un diagrammas, kas dod iespēju analizēt katru situāciju un izvēlēties piemērotāko pāļu pamatu konstrukciju veidu konkretajam gruntam no tehniskiem un ekonomiskiem apsvērumiem. Inženierprojektā daļa:Septiņstāvu biroja ēka Rīga.Tīka izstrādāti ēkas arhitektoniskie risinājumi un inženierkomunikāciju principiālie risinājumi . Veikti nesošo konstrukciju pamatvarianta aprēķini un dimensionēšana. Veikts ekonomiskoais salīdzinājums vienai no galvenajām nesošajām konstrukcijām. Aprēķināti ar būvprojekta realizāciju saistītās izmaksas un sastādītas tāmes. Tika izstrādāts ēkas būvdarbu organizācijas projekts, atspoguļoti arī darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi. Lai sasniegtu rezultatu tika izmantoti dažādi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, standarti, konstrukciju aprēķinu literatūra, konstrukciju aprēķinu programmas u.c. ar būvniecību saistīti literatūras avoti. Darba apjoms 125 lpp. teksta, 37 attēli,3 shēmas,8 tabulas, 49 literatūras avoti un 10 formāta A1 rasējumi.
Keywords Pāļu pamatu konstrukciju optimāla izvēle,Septiņstāvu biroja ēka Rīgā
Keywords in English Optimal Choice of Piling Structures,Seven-storey office building in Riga
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 11:01:29