Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ģenētisko algoritmu izmantošana klasifikācijas koku izveidē
Title in English Using Genetic Algorithms to Construct Classification Trees
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Inese Poļaka
Reviewer Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Abstract Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāts programmnodrošinājums, kurā tika realizēta klasifikācijas koku ansambļu konstruēšana pielietojot ģenētiskos algoritmus. Izveidotā programmnodrošinājuma darbība tika pārbaudīta pielietojot reālas bioinformātikas datu kopas. Algoritma sniegums apstrādājot šīs datu kopas tika salīdzināts ar citu algoritmu sniegumu apstrādājot šīs pašas datu kopas. Šī darba mērķis ir izstrādāt lietotni klasifikācijas koku izveidei pielietojot ģenētiskos algoritmus. Mērķa sasniegšanai tika izpētīts izpildāmā uzdevuma un apstrādājamo datu kopu specifika. Tika izvērtētas ģenētisko algoritmu pielietošanas iespējas klasifikācijas koku ansambļu konstruēšanā šādām datu kopām. Uzdevuma risināšanai tika izveidota pielāgota ģenētiskā algoritma realizācija un tā tika implementāta programmatūrā pielietojot programmēšanas valodu Java. Pēc programmnodrošinājuma izveidošanas tā sniegums tika novērtēts apstrādājot bioinformātikas datu kopas. Kopumā secināms, ka ģenētisko algoritmu pielietošanai klasifikācijas uzdevumu risināšanā ir potenciāls, bet, to pirms to pielietošanas praktiskos uzdevumos ir jāatrisina ar to darbības nestabilitāti saistītās problēmas. Iespējams šo problēmu risinājums būtu metodes izstrādāšana, algoritma pielietotās, sākuma populācijas izveides vadīšanai. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Darba apjoms - 53 lpp., 25 tabulas un 15 attēli.
Keywords Datu ieguve, klasifikācija, mašīnapmācība, ģenētiskie algoritmi, ansambļu apmācība, lēmumu koki
Keywords in English Data mining, classification, machine learning, genetic algorithms, ensemble learning, decision trees
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 22:59:59