Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Fizikālo parametru attālināta iegūšana izmantojot bezvadu komunikāciju"
Title in English "Remote acquisition of physical parameters using wireless communication"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor P.Apse-Apsītis
Reviewer A.Avotiņš
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba ar projekta daļu Fizikālo parametru attālināta iegūšana izmantojot bezvadu komunikāciju mērķis bija veikt bezvadu komunikācijas sistēmu klasifikāciju un izveidot ierīci datu iegūšanai un sūtīšanai. Galvenie uzdevumi bija: izpētīt un aprakstīt bezvadu komunikācijas sistēmas, izvēlēties piemērotu bezvadu komunikācijas moduli projekta daļas iekārtas izveidei, apgūt kontrolleru programmēšanu. Darbā ir veikta bezvadu komunikācijas sistēmu klasifikācija, izmantojot dažādus kritērijus, testēti vairāki bezvadu komunikācijas moduļi un izveidota sistēma akselerometra datu attālinātai iegūšanai un vizualizācijai. Rezultāti tika iegūti testējot bezvadu komunikācijas moduļus kopā ar kontrolleriem, veidojot nepieciešamās kontrolleru programmas. Darba galvenie rezultāti ir bakalaura darba gaitā izvirzītajām prasībām atbilstošu bezvadu komunikācijas moduļu atrašana, kā arī aprakstīšanas, testēšanas gaitā radušies novērojumi un secinājumi. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 57 lappusēm, satur 28 attēlus, 3 tabulas, 9 pielikumus un tajā ir izmantoti 27 literatūras avoti.
Keywords Bezvadu komunikācija, akselerometrs, bezvadu personālie tīkli, WPAN, Arduino, HM-TRP
Keywords in English Wireless communication, accelerometer, Wireles personal area network, WPAN, Arduino, HM-TRP
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 00:02:31