Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Pilsētu notekūdens ķīmiskais raksturojums un toksicitāte"
Title in English "Chemical composition and toxicity of urban waste water"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor T.Juhna
Reviewer B.Gjunsburgs
Abstract Bakalaura darbā Pilsētu notekūdens ķīmiskais raksturojums un toksicitāte galvenā uzmanība ir veltīta farmācijas līdzekļu koncentrācijai, toksicitātei un ķīmiskajiem parametriem, kas tradicionāli raksturo notekūdeņus, slimnīcu izlaidē uz centrālajiem pilsētas kolektoriem un pie šos notekūdeņus saņemošajām notekūdens attīrīšanas iekārtām Skotijā. Šī darba izstrādes gaitā ir analizēti reāli notekūdens paraugi. Analizējot šo notekūdeņu ķīmiskos parametrus (fosfora saturu, amonjaka saturu, slāpekļa saturu, bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu, fosfātu saturu un farmācijas līdzekļu koncentrāciju), tika konstatēta korelācija starp notekūdeņus raksturojošiem parametriem un to toksicitāti. Toksicitāte tika mērīta uz diviem testa organismiem: luminiscentām baktērijām Vibrio Fischeri un zaļajām aļģēm Selenastrum. Papildus darbā tika analizēta literatūra par farmācijas līdzekļu toksicitāti maisījumos un atsevišķi, esamību ūdenstilpnēs un to attīrīšanas efektivitāti aktīvo dūņu attīrīšanas procesos, kā arī uzlabotajos attīrīšanas procesos. Tika pētīti parametri, kas var ietekmēt farmācijas līdzekļu attīrīšanas efektivitāti tradicionālajos aktīvo dūņu procesos. Literatūras izpētes rezultātā noskaidrojās, ka tradicionālie dūņu procesi un membrānu bioreaktori notekūdeņus neattīra pietiekami efektīvi no farmācijas līdzekļiem, taču šo efektivitāti ir iespējams uzlabot, mainot procesu parametrus, piemēram, dūņu vecumu. Projekta daļā ir izstrādāts tehnoloģiskais projekts nelielām notekūdens attīrīšanas ietaisēm Krustpils novada Variešu ciemā, pamatojoties uz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un problēmām esošajās attīrīšanas ietaisēs. Izstrādātais risinājums nodrošinās attīrīšanu no suspendētajām vielām, bioķīmiskā skābekļa patēriņa, ķīmiskā skābekļa patēriņa, fosfora un slāpekļa. Literatūras izpēte ļauj domāt, ka šis risinājums būs arī efektīvs farmācijas līdzekļu attīrīšanai, jo tehnoloģiskais process iekļauj nitrifikāciju un denitrifikāciju.
Keywords Notekūdeņī, ķīmiskais raksturojums, toksicitāte
Keywords in English Sewage, chemical chracteristics, toxicity
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 09.06.2013 21:55:05