Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Izjaucamo savienojumu datubāze
Title in English Dismountable Joints Data Base
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Mg.phys., pr.docents P.Kāpostiņš
Reviewer Dipl.ing., docents J.Emsiņš
Abstract Maģistra darba tēma ir "Izjaucamo savienojumu datubāze". Autors ir Roberts Kemzāns, darba vadītājs Pēteris Kāpostiņš, Mg.phys., pr.docents. Darba ietvaros veikts pētījums, izskatīts 8 starptautiski nozīmīgu mēbeļu furnitūras ražotāju un izplatītāju izjaucamo savienojumu produkcijas sortiments, izpētīti vairāk nekā 10 specializētie katalogi (8000 lpp.), kā arī 6 Latvijas mēbeļu furnitūras dīleru virtuālās datu bāzes - interneta veikali, un konstatētas to nepilnības pielietojumam mācību nolūkos. Balstoties uz izpētes rezultātiem, izstrādāta izjaucamo savienojumu klasifikācijas shēma. MS Excel programmā izveidota datubāzes struktūra ar 64 aizpildāmām informācijas rindām, un savienojumu aprakstīšanas metodes. Datubāzei veikta vairāk kā 40 savienojumu veidu informācijas rindu aizpilde, kā arī izstrādātas instrukcijas turpmākai informācijas ievadei. Izjaucamo savienojumu datubāze paredzēta lietošanai mācību iestādēs to audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī audzēkņu apmācībai mājās. Uz tās pamata iespējams izstrādāt arī mācību uzdevumus, un darbā ietverti 2 uzdevumu piemēri. Izjaucamo savienojumu datubāzes priekšrocība ir tās vienkāršā lietojamība, uzturēšana un papildināšanas iespējas, kam, atšķirībā no profesionālajām datubāzēm, nav nepieciešamas datu bāzu vadības sistēmu programmēšanas iemaņas. Darbs satur: 59 lpp., kuru veido 2 nodaļas, 31 apakšnodaļa, 33 attēli, 9 tabulas un 30 literatūras avotu saraksts. Pielikumā ietverta izjaucamo savienojumu datubāze .zip arhīvā.
Keywords izjaucamie, savienojumi, furnitūra, datubāze
Keywords in English dismountable, joints, furniture fittings, database
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 08:52:28