Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar reciklētupolietilēntereftalātu savietojamu 1,2-difenildiazēna vai benzalanilīna fragmentus saturošu šķidro kristālu sintēze un uz to bāzes iegūto kompozītu īpašības
Title in English Synthesisof 1,2-diphenyldiazene or benzalaniline based liquid crystals compatible with recycled polyethylene terephthalate and properties of the obtained composites
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem.V.Kokars, Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri
Reviewer Dr.chem. E.Bizdēna
Abstract Maģistra darbā apskatītas dažādas šķidro kristālu sintēzes metodes un to īpašības. Iegūti to kompozītmateriāli ar reciklētu polietilēntereftalātu un raksturotas fiziko-mehāniskās īpašības. Literatūras apskatā apkopota darbam nepieciešamā informācija no 1969. līdz 2011. gadam, izmantojot interneta datu bāzes Science Direct, Springerlink un Reaxys. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 89 lpp. Darbs satur 96 attēlus, 28 tabulas, un tajā izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords ŠĶIDRIE KRISTĀLI, MEZOMORFĀS FĀZU PĀRĒJAS, RECIKLĒTĀ POLIETILĒNTEREFTALĀTA KOMPOZĪTMATERIĀLI
Keywords in English LIQUID CRYSTALS, MESOMORPHOUS PHASE TRANSITIONS, RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE COMPOSITES
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 18:26:20