Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Būvuzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project for increasing the competitiveness of the construction company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta temats: „Būvuzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”. Projekts tika izstrādāts pēc autora individuālas uzņēmuma darbības analīzes. Diplomprojektā aplūkojamais objekts ir sabiedrība ar ierobēžotu atbildību „AluStar”, kas darbojas būvniecības nozare no 2006.gada. Diplomprojekta saturs ir sadalīts četras daļas: • Pirmās daļas ietvaros tika analizēta SIA”AluStar” uzņēmējdarbības vide, uzņēmuma konkurētspēja, tā ekonomiski finansiālie radītāji. Ka arī tiek noteikti kavējošie faktori aplūkotā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā. • Otrajā diplomprojekta daļā tiek aplūkoti piedāvātie priekšlikumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Kopumā trīs priekšlikumi: investēt naudas līdzekļus uzņēmuma reklāmešanas pasākumos, darbinieka kvalifikācijas cēlšanai un noslēgt līgumu ar Latvijas Investīciju un attītības aģentūru programma „Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings”. • Diplomprojekta trešajā daļā darba autors aplūko programmatūras LogiKal iespējas, ar mērķi nākotnē izmantot šo programmu uzņēmumā. • Ceturtās diplomprojekta daļas ietvaros tiek aplūkota SIA „AluStar” darba vides aizsardzība. Šaja daļa tiek piedāvāti arī risku ietekmēs samazināšanas pasākumi, kā arī preventatīvo pasākumu plāns 2013.gadam. Uz projekta daļas pētījuma rezultātu pamata darba autors sniedz secinājumus un piedāvā priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai uzņēmumā. Diplomprojektā tiek izmantoti 23 literatūras avoti. Diplomprojekta apjoms: 86 lpp.datorsalikumā. Darbā ietverta 24 tabulas, 25 attēli un 6 formulas.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšana
Keywords in English Increasing the competitiveness
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.06.2013 20:37:11