Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts"
Title in English "Project for establishing a new business"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Reviewer Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Abstract Diplomprojekts Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts ir izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas institūtā, ražošanas un uzņēmējdarbības katedrā. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta automašīnu remonta nozares analīze, plānotā uzņēmuma ārējās vides novērtējums, kā arī uzņēmējdarbības plānošana. Šīs nodaļas ietvarā tika veikta konkurentu analīze, kur tika analizēti vidēja lieluma uzņēmumi, kuri atbilst plānotā uzņēmuma izmēram. Papildus konkurentu analīzei tika izpētīti piegādātāji ar kuriem iespējams sadarboties izveidojot uzņēmumu, kā arī tika analizēts klientu segments, lai prognozētu uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas lietderību. Pēc uzņēmuma ārējās vides novērtējuma tika veikta uzņēmējdarbības plānošana, kurā tika pētīta iespējamā uzņēmuma organizatoriskā struktūra un veikta tirgus vides SVID analīze. Pēc SVID analīzes rezultātiem darba autors secināja, ka ir lietderīgi izveidot jaunu uzņēmumu un izvirzīja trīs priekšlikumus jauna uzņēmuma izveidei un uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Projekta daļā tiek plānots uzņēmuma izveides process sākot ar uzņēmumam nepieciešamo resursu apgūšanu, pakalpojumu plānošanu un cenu veidošanu, kā arī uzņēmuma un tā sniegto pakalpojumu virzīšanu tirgū. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek plānota uzņēmuma izveides projekta ilgums ar tīklveida grafika palīdzību. Šajā daļā tika plānots katra izveides procesa darba garums un izmantojot Ganta metodi, izveidota darbu secība, kā arī noteikts izveides procesa kritiskais ceļš. Darba un dabas vides aizsardzības daļā tika veikta analīze un novērtējums darba vietas iespējamajiem riskiem un balstoties uz novērtējumu, tika izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekts ir jauna uzņēmuma izveides projekts, izpētot un nosakot tā lietderību un pamatojumu, balstoties uz dažādiem analīzes un statistikas datiem.
Keywords „Jauna uzņēmuma izveidošanas projekts”
Keywords in English “Project for establishing a new business"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.06.2013 13:03:58