Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Specializētā termināla projektēšana un Latvijas uzņēmuma rezerves daļu piegādes tīkla optimizācija.
Title in English Design of a Specialized Terminal and Optimization of Spare Parts Supply Network of a Latvian Company.
Department
Scientific advisor docents Viktors Feofanovs
Reviewer profesors Aleksandrs Urbahs
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums ir Specializētā kravas termināla projektēšana un optimizācija uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbā ir veikta eksistējoša uzņēmuma darbības analīze, lai autore varētu izstrādāt tā optimizācijas variantus. Bakalaura darba galvenais mērķis ir jauna termināla projektēšana, nosakot tam vispiemērotāko atrašanās vietu un izstrādājot visizdevīgāko termināla darba un piegāžu sistēmu. Darba pirmajā nodaļā ir raksturots vispārpieņemtais preču piegādes princips no pārdevēja patērētājam. Šī informācija ir svarīga, lai labāk varētu saprast darba gaitā analizētā uzņēmuma darbības pamatprincipus. Otrā darba nodaļa ir veltīta SIA BALTEKSERVISS kravu apgrozījuma un darbības sfēras analīzei, kuras rezultātā iegūtā informācija tika izmantota, lai atrastu vispiemērotāko termināla atrašanās vietu Latvijas teritorijā, kā arī, lai aprēķinātu uzglabāšanas un papildzonu platības. Trešajā nodaļā tika sniegts ieskats uzņēmuma vēsturē un struktūrā, tā darbības principos. Tāpat arī tika raksturota klientu apkalpošanas shēma un veikta tās modelēšana ar GPSS sistēmas palīdzību. Modelēšanas rezultāti ir apkopoti pielikumā. Ceturtā nodaļa ir veltīta jaunā termināla projektēšanai. Tā sastāv no uzglabāšanas un palīgtelpu zonām nepieciešamo platību aprēķina, lai atrastu visoptimālāko termināla atrašanās vietu, kā arī paša termināla projektēšanas. Piektajā nodaļā autore izstrādāja piegādes sistēmas optimizāciju, jo 60% gadījumu lielākā uzņēmuma darbības efektivitātes problēma ir piegādes termiņu neievērošana. Darba gaitā tika noskaidrots optimālais piegādes maršruts kā arī veikts izdevumu aprēķins un to salīdzināšana. Bakalaura darbs sastāv no 80 lapām, kurās izvietoti 22 attēli, 10 tabulas un 46 formulas, kā arī pievienots 1 pielikumi un 3 rasējumi. Darba izstrādei tika izmantoti 13 literatūras avoti.
Keywords SPECIALIZĒTĀ KRAVAS TERMINĀLA PROJEKTĒŠANA
Keywords in English Design of a Specialised Cargo Terminal
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 15:49:50