Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Cieto daļiņu emisiju samazināšanas iespēju uz ceļiem vērtēšana"
Title in English "Assessment of roadside particulate emission mitigation possibilities"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor D. Blumberga
Reviewer K. Valters
Abstract Bakalaura darbs „Cieto daļiņu emisiju samazināšanas iespēju uz ceļiem vērtēšana” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā studiju programmas „Vides zinātne” ietvaros. Bakalaura darba autore ir Dzintra Slišane. Darba mērķis ir izvērtēt dažādu autotransporta emisiju faktoru ietekmi uz cieto daļiņu PM10 koncentrāciju gaisā un izstrādāt ieteikumus tās samazināšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izpildīti šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīta speciālajā literatūrā transporta PM10 emisiju veidošanās sistēma, tās ietekmējošie faktori, kaitējums cilvēka veselībai un normatīvais regulējums; 2. Izzinātas cieto daļiņu PM10 emisiju novērtēšanas metodes; 3. Novērtēti speciālajā literatūrā un plānošanas dokumentos PM10 emisiju samazināšanai ieteiktie risinājumi; 4. Izpētīta sistēmdinamikas metodika, modeļa uzbūve un izmantojamie parametri; 5. Izvērtēti pieejamie informācijas avoti un emisijas faktoru datubāzes; 6. Izveidots sistēmdinamikas modelis transporta PM10 emisiju samazināšanas politiku izstrādei un analīzei; 7. Veikta modeļa verifikācija un parametru jutības analīze; 8. Izstrādātas 3 transporta PM10 emisiju samazināšanas politikas un, pamatojoties uz to analīzes rezultātiem, izstrādāti ieteikumi PM10 emisiju samazināšanai Rīgas ielās. Analītisko daļu veido 2 nodaļas. Darba 1. nodaļā veikts literatūras apskats par autotransporta radīto gaisa piesārņojumu. Darba 2. nodaļā apskatītas autotransporta radītās cieto daļiņu emisijas. Nodaļu veido 5 apakšnodaļas, kurās aprakstīti emisijas ietekmējošie faktori, PM10 frakcijas emisiju ietekme uz cilvēka veselību, emisiju daudzuma novērtēšanas un samazināšanas metodes. Pētnieciskajā daļā ir darba autores izstrādāts sistēmdinamikas modelis autotransporta PM10 emisiju analīzei. Izstrādātais modelis izmantots, lai salīdzinātu PM10 emisijas 4 gadījumos, no kuriem viens ir pamatscenārijs, bet pārējos 3 tiek īstenotas dažādas autotransporta radīto emisiju samazināšanas metodes. Darbu noslēdz secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 58 lappuses. Darbu ilustrē 5 tabulas, 12 attēli. Darbā izmantoti 95 literatūras avoti, tai skaitā 63 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.  
Keywords Transportlīdzekļu emisijas, cietās daļiņas,gaisa piesārņojums, sistēmdinamika
Keywords in English Vehicle emissions, particulate matter, air pollution, System Dynamics
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 15:10:54