Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas recesijas laikā"
Title in English "Foreign Direct Investments During Recession in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vad.pētn. Valērijs Skribans
Reviewer
Abstract Jurija Šatreviča maģistra darba Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas recesijas laikā mērķis ir izstrādāt tiešo ārvalstu investīciju veicināšanas priekšlikumus Latvijā recesijas laikā, ievērojot Latvijas un pasaules tendences, ka arī neoliberālā modeļa ierobežojumus. Darba pirmajā nodaļā ir analizētas starptautisko tirdzniecību teorijas. Nodaļā tiek pētīts uzņēmumu investīciju uzvedības teorētiskais pamatojums un motivācija, dažādu izaugsmes teorijas skolu pamatnostādnes par investīciju lomu ekonomikas izaugsmes procesā. Darba otrajā nodaļā tiek analizētas Latvijas un pasaules tiešo ārvalstu investīciju dinamika. Tiek vērtēta Latvijas uzņēmējdarbības vide un analizētās investīciju piesaistes faktori. Tiek veikts ES un LR politikas salīdzinājums investīciju veicināšanas aspektos. Darba trešajā nodaļā tiek veikta Latvijas investīciju piesaistes reitinga potenciālā izaugsmes iespēju simulācija. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem ir izstrādāti priekšlikumi. Uz regresijas analīzes pamata tiek vērtētas Latvijas ekonomikā pastāvošās sakarības starp investīciju dinamiku un tādu makroekonomisko rādītāju kā IKP uz vienu iedzīvotāju, tiek pierādīts. Nodaļā tiek pierādīts, ka investīcijas pašreizējos apstākļos ir svarīgākais Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors. Tiek pētīti būtiskākie investīciju klimata kvalitāti ietekmējošie faktori recesijas laikā un Latvijas investīciju klimata uzlabošanas iespējas. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Darba apjoms ir 96 lpp. Darba saturs papildināt ar 14 tabulām, 32 attēliem un 2 pielikumiem. Darbā izmantoti 44 dažādi informācijas avoti.
Keywords Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijas recesijas laikā,neoliberalas modelis,investīcijas
Keywords in English oreign Direct Investment,neoliberal model,economic recession
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 28.04.2011 12:40:18