Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētā
Title in English Energy efficiency conception in residential apartment buildings in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., DzĪB „Rigondas 7” valdes locekle I.Simanoviča
Reviewer Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba Energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētā mērķis ir koncepcijas izstrāde energoefektivitātes pasākumu īstenošanas intensitātes paaugstināšanai sērijveida dzīvojamām mājam Rīgas pilsētā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi veikt informācijas analīzi par Latvijas apsaimniekošanas nozares attīstību un nozares likumdošanu, veikt informācijas analīzi par dzīvojamo māju apsaimniekošanas procesu finansēšanu, veikt informācijas analīzi par Latvijas dzīvojamā fonda apjomiem un pašreizējo nolietojumu un siltumenerģijas patēriņu, izpētīt Eiropas Savienības atbalsta programmu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai, veikt energoefektivitātes pasākumu īstenošanas teorētisko un praktisko aspektu analīzi, aplūkot energoefektivitātes noteikšanas metodi, veikt aprēķinus, lai noteiktu iespējamos siltumenerģijas ietaupījumus izplatītākām Rīgas pilsētas dzīvojamo māju sērijām, noteikt katra energoefektivitātes pasākuma atmaksāšanas laiku Rīgas pilsētas izplatītāko sērijveida dzīvojamo māju ietvaros un izstrādāt secību, kādā būtu jāisteno energoefekivitātes pasākumi katrai dzīvojamo māju sērijai, atkarībā no šī pasākuma atmaksāšanas laika. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, kurā izmantotas vairākas pētniecības metodes loģiski konstruktīvā metode no citu autoru darbiem un publikācijām iegūto zināšanu interpretāciju atbilstoši loģikas likumiem, kuras rezultātā tika izveidots jauns secinājums un tika apstiprinātas jau līdz šim noteiktas likumsakarības par pētāmo problēmu; Monogrāfiskā metode balstoties uz pierādītām un pamatotām zināšanām tiek objektīvi interpretēti pētījuma rezultātā iegūtie dati; grafiskā metode ar grafiskās metodes palīdzību tiek noteiktas teorētiskās sakarības starp dažādiem nekustamo īpašumu tirgus rādītājiem; dinamisko rindu metode statistisko rādītāju secīgu nozīmju rinda, kas skaitliski raksturo kādas parādības procesu laikā. Pētījumā gaitā tika īstenota siltumenerģijas taupīšanas pasākumu efektivitātes novērtēšana,izstrādāta koncepcija dzīvojamo māju energoefekivitātes pašakumu īstenošanai Rīgas pilsētā un noteikts siltumenerģijas izdevumu samazināšanas pamatojums dzīvojamo māju apsaimniekošanas procesā. Maģistra darbs sastāv no: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistradarba apjomsir 91 lpp., tajās ietvertas 20tabulas un 31 attēls. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 30 literatūras un citas informācijas avotus.
Keywords energoefektivitāte, Rīga, koncepcija
Keywords in English Energy efficiency, conception, Riga
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 21:53:57