Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Nevalstiskās organizācijas darbības attīstības projekts"
Title in English "Project for developing the activities in a non-governmental organization"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Abstract Diplomprojekts izstrādāts par sabiedriskā labuma biedrības Rīgas šaha federācija finansu līdzekļu piesaistīšanu, izmantojot Eiropas Savienības nevalstisko organizāciju darbību atbalstāmos fondus. Finansu līdzekļu piesaistīšana pamatmērķu īstenošanai ir galvenā sabiedriskā labuma organizāciju problēma. Viens no nevalstisko organizāciju finansējuma avotiem ir ziedojumi, taču šajā diplomprojektā galvenā uzmanība tiek veltīta Eiropas Savienības finansējuma iespējām. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Analītiskajā daļā tika veikta dažādu literatūras un informācijas avotu analīze par jautājumiem, kuri saistīti ar sabiedriskā labuma biedrību būtību, to darbību pamatprincipiem un ietekmējošajiem faktoriem, tika veikta nevalstiskā sektora, kurā ietilpst arī sabiedriskā labuma biedrības, analīze, tika izanalizēti daži Eiropas Savienības nevalstisko sektoru atbalstāmie fondi un programmas, kā arī tika veikta biedrības Rīgas šaha federācija gadu pārskatu un bilanču analīze. Par projektu aprēķinu daļas izstrādāšanas pamatu tika paņemts analītiskajā daļā veiktais pētījums. Šajā daļā tika izstrādāts biedrības Rīgas šaha federācija finansu līdzekļu piesaistīšanas projekts, izmantojot Eiropas Savienības NVO atbalstāmās programmas. Šajā daļā tika veikts projekta apraksts, budžeta plānošana, finansējuma plānošana, projekta sagaidāmo rezultātu un iespējamo ieguvumu analīze, risku analīze un projekta efektivitātes novērtēšana. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot dažādas ekonomiskās prognozēšanas metodes, tika prognozēts projekta finansējuma sadalījums. Kā arī tika aprakstīts apmācības programmas Shirov Online darbības princips. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta biedrības Rīgas šaha federācija darba aizsardzības vispārīgo principu analīze, biedrības darba vides risku novērtēšana projektā un projekta darba drošības sistēmas analīze. Grafiskajā daļā tika attēloti diplomprojektā ietverti attēli. Diplomprojekts sastāv no 90 lappuses, kā arī darbam tiek pievienoti 7 pielikumi. Izvirzīto problēmu risināšanai un mērķu un uzdevumu vieglākai izprašanai darbā iekļautas 18 tabulas, 32 attēli un 1 formula.
Keywords Nevalstiskās organizācijas darbības attīstības projekts
Keywords in English Project for developing the activities in a non-governmental organization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 16:35:43