Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Optiskās šķiedras savienotāju tipu un ienesto vājinājumu izpēte
Title in English Study of Optical Fiber Connectors and Insertion Loss
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs; konsult. S.Spolītis
Reviewer J.Poriņš
Abstract Šī bakalaura darba galvenais mērķis ir izpētīt optisko šķiedru savienotāju tipus un to ienesto vājinājumu. Optisko šķiedru savienotājus lieto, lai izveidotu precīzu savienojumu starp optiskajām šķiedrām. Izveidojot savienojumu starp šķiedrām, izmantojot izjaucamo savienotāju pāri, rodas ienestā vājinājuma zudumi, kas raksturo savienotāju tipa īpašības. Šis bakalaura darbs sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas, kur eksperimentāli, laboratorijā ar RIFOCS 523B mēriekārtu uzņemti signāla vājinājuma līmeņi, signālam no avota izejot caur savienotāju pārim un ieejot aparāta uztveršanas ieejā, pēc tam salīdzināti ar references mērījumu un aprēķināts katra savienotāju tipa pāra līnijā ienestais vājinājums. Darba teorētiskajā daļā tiek veikta optisko šķiedru uzbūves un darbības principu izpēte, ārējo un iekšējo ietekmējošo faktoru novērtējums. Tāpat tiek sniegts izklāsts par optisko šķiedru savienojumiem, savienotāju tipiem, to raksturlielumiem un īpašībām, kā arī veikts salīdzinājums. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no optiskā signāla līmeņu mērījumiem, izmantojot RIFOCS 523B optisko vājinājumu testēšanas iekārtu, no ienesto vājinājumu un mērījumu kļūdas aprēķinu rezultātiem, salīdzinoša rakstura grafikiem un secinājumiem. Darbā ir: 73 lpp, 50 attēli, 21 tabula, 1 pielikums, 34 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Optisko šķiedru savienotāji, ST, FC, SC, LC, Ienestais vājinājums
Keywords in English Optical fiber connectors, ST, FC, SC, LC, Insertion loss
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 13:19:25