Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Autotransporta uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving the business performance of a motor transport company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., asist. L.Budņiks
Abstract Diplomprojektu Autotransporta uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes students Nikolajs Anpilovs. Diplomprojektā tiek meklēti risinājumi autotransporta uzņēmuma darbības kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības, grafiskās daļas. Diplomprojektam pievienotas darba izpildes un novērtējuma veidlapa, diplomprojekta uzdevums, recenzija. Analītiskajā dala ir raksturota autotransporta uzņēmuma darbība un veikta tā finanšu rādītāju kvalitatīva analīze. Finanšu rādītāju analīzei diplomprojektā tika izmantotas sekojošas metodes - vertikālā analīze, horizontālā analīze, ekonomisko rādītāju analīze. Projektu aprēķinu daļa ir veikta analīze un ekonomiskie aprēķini, lai varētu izvirzīt trīs pamatotus priekšlikumus atsaucoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Pirmā apakšnodaļa veltīta uzņēmuma kvalitātes vadības procesu analīzei un to uzlabošanas iespējām. Veikti piegādes termiņu, servisa līmeņa, reklamāciju skaita un neiegūtās peļņas rādītāju aprēķini. Otrā apakšnodaļa veltīta pārvadājumu maršrutu izstrādāšanas pielietojamo metožu, veidojot pārvadājumu grafiku, analīzei. Trešajā apakšnodaļā veikti aprēķini uzņēmuma autotransporta tehnisko ekspluatācijas rādītāju apsekošanai un uzlabošanai. Tehnoloģiskajā daļā ir veidots jaunas loģistikas vadības sistēmas ieviešanas plāns, kas sevī ietver jaunas vadības sistēmas ieviešanu, adrešu sistēmas ieviešanu klientu datu bāzē, uzlabojumus pasūtījumu atlasīšanas, izvešanas un maršrutu plānošanā, kā arī veikti ekonomiskā ieguvuma no projekta ieviešanas aprēķini. Darba un dabas aizsardzības daļā ir analizēta uzņēmuma organizatoriskā struktūra saistībā ar darba aizsardzību, kā arī veidota iespējamo risku identificēšanas un novērtēšanas sistēma. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojekta iekļautie autora izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumu, ir 75 lapas. Izstrādātā darba projekta daļā ietilpst 9 attēli, 26 tabulas un 39 formulas.
Keywords autotransports, uzņēmums, kvalitātes vadības sistēma
Keywords in English Road transport, company , quality management system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.06.2013 18:15:00