Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Art-Banking pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving marketing activities of Art-Banking services
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Diplomprojekta tēma ir Art-Banking pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma veidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, par uzņēmuma veiktajiem mārketinga pasākumiem. Tiek veikta konkurentu un uzņēmuma finanšu radītāju analīze. Analītiskās daļas beigās tiek izveidota SVID analīze un informācijas apkopojums par analītisko daļu. Tiek definētās trīs problēmas, kas jārisina mārketinga pilnveidošanas projekta ietvaros. Projekta daļā autore izvirza risinājumus pastāvošo problēmu risināšanai. Pēc autores domām trīs problēmas, ko nepieciešams risināt izmantojot mārketinga pilnveidošanas projektu ir uzņēmuma klientu nepietiekošā informētība par piedāvāto pakalpojumu, vietējo iedzīvotāju mazā informētība un pārāk maza un specifiska mērķauditorija. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas projekts. Šajā daļā tiek uzskatāmi parādīts šī projekta ieviešanas process no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti uzņēmuma darbinieku iespējamie darba riski, un kā tos samazināt un novērst. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 74 lpp., 5 daļām, 14 tabulām, 26 attēliem un 3 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli.
Keywords Art-Banking pakalpojumu mārketinga pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving marketing activities of Art-Banking services
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 22:30:34