Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Komunikācijas kompleksa elementu izvēles pamatojums nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū
Title in English Justification of communication complex component choices in real estate market promotion
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
Reviewer Mg.oec., A/S Cemex Laura Lielgaidiņa
Abstract Diplomprojekta temats: Komunikācijas kompleksa elementu izvēles pamatojums nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū. Diplomprojekta apjoms ir 87 lpp., t.sk. 11 tabulas, 17 attēli. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta izstrādes metodoloģija ir fundamentāli zinātniskie pētījumi, mācību literatūra, dažādi preses izdevumi, interneta resursi, likumdošanas akti, standarti un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 59/61 nepublicētie materiāli, kā arī tiek izmantota LR Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas bankas, Valsts zemes dienesta, Latvijas Komercbanku asociācijas publicētā informācija, kā arī autora veiktā aptauja par mārketinga komunikācijas kompleksu iegādājoties nekustamo īpašumu Rīgā, Miera ielā 59/61. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta aptauja “Par mārketinga komunikācijas kompleksa elementiem, iegādājoties/nomājot nekustamo īpašumu Miera ielā 59/61”, formulētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 59/61 stratēģijas un mērķi, kā arī izvēlēti mārketinga komunikācijas kompleksa elementi nekustamā īpašuma virzībai tirgū, sastādīts pasākumu budžets un izstrādāti priekšlikumi mārketinga komunikācijas kompleksa pilnveidošanai nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū. Diplomprojekta darba mērķis ir, izanalizējot komunikācijas kompleksa elementus, pamatot to izvēli nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām. Analītiskajā daļā ir apskatīta mārketinga būtība un mārketinga komunikācijas elementi virzīšanai nekustamā īpašuma tirgū. Projektu aprēķinu daļā raksturota jauno projektu attīstība no 2007.gada līdz 2012.gadam, veikta jaunā projekta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 59/61 analīze, kā arī veikta aptauja par mārketinga komunikācijas kompleksa elementiem, iegādājoties/nomājot nekustamo īpašumu Miera ielā 59/61. Tehnoloģiskajā daļā formulētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 59/61 stratēģijas un mērķi, kā arī izvēlēti mārketinga komunikācijas kompleksa elementi un sastādīts pasākumu budžets. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Miera ielā 59/61 darba un dabas aizsardzība. Diplomprojekta izstrādāšanai pielietotas dažādas metodes, no kurām galvenās ir analītiskās, ekonomiskās analīzes, statistiskās salīdzināšanas metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana), kā arī faktoru noteikšanas un grafiskās metodes.
Keywords Komunikācijas kompleksa elementu izvēles pamatojums nekustamā īpašuma virzīšanai tirgū
Keywords in English Justification of communication complex component choices in real estate market promotion
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 22:00:18