Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Valsts uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving performance of a state-owned company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer MBA A.Greitāns
Abstract Diplomprojekta tēma ir Valsts uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts, priekšlikumi izstrādāti Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai (LU RMK), kura īsteno Māszinību un Ārstu palīgu studiju programmas. Darba apjoms ir 70 lapas, kurās iekļautas 34 tabulas, 45 attēli un 3 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta tā finanšu analīze, kā arī izpētīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Uzņēmumā tiek atklātas pastāvošās problēmas un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi, veikti aprēķini Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas darbības pilnveidošanai. Tas ietver sekojošu projektu izstrādi- izdevumu par nomātām telpām samazināšanas projekts, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ieņēmumu palielināšanas projekts, darba dalīšanas optimizēšanas projekts un pamatlīdzekļu un inventāra uzskaites uzlabošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta uzņēmuma mājas lapas uzlabošana. Mājas lapas papildinājumi veikti programmā Adobe Dreamweaver, sadaļas Dienesta viesnīca papildināšanai. Kā arī tika risinātas tīmekļa vietnes operatīvas pieejamības un ātras piekļuves problēmas, ieviests apmeklētāju statistikas modulis, nodrošināta mājas lapas iekšējā satura meklētāja funkcija. Darba aizsardzības daļā darba risku novērtēšanai, veikta izpēte, kura apkopo katras profesijas un struktūrvienības potenciālos riskus darba vietā. To apzināšana ļauj novērtēt risku daudzumu un raksturu, kas savukārt palīdz izstrādāt preventīvus pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu riska faktoru iestāšanās varbūtību. Daļa ir 6 lappuses gara, ietver 2 attēlus un 3 tabulas. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 18 attēliem, kas uzskatāmi ļauj vizualizēt diplomprojekta saturu. Diplomprojekta izstrādei izmantoti Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas iekšējie normatīvie dokumenti un nepublicētie materiāli, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra, statistikas dati, LR likumdošana un normatīvie akti, interneta resursi. Veikta SVID analīze, anketēšana, izstrādātas vizualizācijas. Diplomprojekta gaitā izstrādāti priekšlikumi darbības pilnveidošanai LU RMK un veikti secinājumi.
Keywords Valsts uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English optimization of public enterprises
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 21:23:30