Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language "Autoservisa rekonstrukcija un eļļas nomaiņas ierīces projekts"
Title in English "Car workshop reconstruction and oil change equipment project"
Department
Scientific advisor M.Sc.Ing. Oskars Irbītis
Reviewer Ing. Kārlis Šneps-Šnepe
Abstract Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu „Autoservisa rekonstrukcija un eļļas nomaiņas ierīces projekts”. Bakalaura darba mērķis ir aprakstīt autoservisa telpas rekonstrukciju un izstrādāt eļļas nomaiņas ierīces konstrukcijas projektu, automobiļa motora un transmisijas eļļas nomaiņai. Darbs sastāv no sekojošām sadaļām: autoservisa iekārtojums, projekta ierīces apraksts, analogu analīze, aprēķinu daļa, ekonomiskā daļa, darba drošības daļa, vides aizsardzība. Darbā tika apskatīti jautājumi, kas skar autoservisa iekārtojumu un telpas rekonstrukciju, tiks aprēķini, kuri bija nepieciešami eļļas nomaiņas ierīces konstrukcijas izstrādei un izgatavošanai. Galvenie informācijas līdzekli: literatūra, interneta resursi, ka arī studenta iegūtas zināšanas. Aprakstošās daļas apjoms – 98 lpp, attēlu skaits - 37, tabulu skaits – 12, izmantoto informācijas avotu skaits - 20. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa: 1. Teritorijas plāns – 1 A1 lapas 2. Uzņēmuma ģenerālplāns – 1 A1 lapas 3. Kopsalikuma rasējumi – 3 A1 lapas 4. Detaļu rasējumi –3 A1 lapa
Keywords Autoservisa rekonstrukcija, eļļas nomaiņas ierīce.
Keywords in English Car workshop reconstruction, oil replacement device.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 19:34:54