Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kokapstrādes uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts
Title in English Project for expanding business activities of a woodworking company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Darba temats: Kokapstrādes uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba vadītājs: Profesors, Dr. oec. Vitālijs Jurēnoks Darba apjoms: Analītiskajā daļā ir 17 lapas puses, 5 tabulas un 2 attēli. Projekta aprēķinu daļā ir 26 lapas puse, 21 tabulas, 1 attēli, 1 formula. Tehnoloģiskajā daļā ir 8lapas puses, 10 attēli. Darba un dabas aizsardzības daļā ir 9 lapas puses, 3 tabulas. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt projektus uzņēmuma darbības paplašināšanai Darba saturs: Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek aplūkota uzņēmuma pamatinformācija, analizēti finanšu rādītāji, noteikta problēma, un piedāvāti trīs tās risinājumi. Otrā daļa, Projekta aprēķinu daļa, kurā tiek aprēķināti visi trīs piedāvātie priekšlikumi, to efektivitāte. Pēc tam iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar uzņēmuma faktisko finanšu informāciju un tiek noteikts, kā mainīsies uzņēmuma peļņa, ja projekts tiks īstenots. Trešā daļa, tehnoloģiskā daļa, kurā tiek aprakstīts mājas lapas izveides process. Ceturtā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, kurā tiek aplūkota darba aizsardzības sistēmas izveidošanas un veikts darba risku novērtējums. Piektā daļa, grafiskā daļa, kurā grafiski tiek atspoguļoti projekta izstrādes laikā veiktie aprēķini un iegūtie rezultāti. Darba rezultāti: Izstrādāti trīs uzņēmuma darbības paplašināšanas projekti.
Keywords darbības paplašināšanas projekts
Keywords in English Project for expanding business activities
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 16:19:54