Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for increasing the competitiveness of a service company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., lekt. M.Strādere
Abstract Diplomprojekts „Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām, tā kopējais apjoms ir 80 lpp., tajā ir iekļauti 40 attēli, 16 tabulas, 21 formula un 4 pielikumi. Analītiskajā daļā tika raksturota uzņēmuma darbība, analizēta tā iekšējā un ārējā vide, veikta darbības rezultātu analīze un SVID analīze. Kā daļas apkopojums tika izvirzītas trīs uzņēmuma problēmas, kas ir saistītas ar personāla atlases nodaļas darbinieku kvalifikācijas trūkumu, zemo uzņēmuma atpazīstamības līmeni, kā arī klientu skaita palielināšanas nepieciešamību. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti priekšlikumi darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, piedāvāts mārketinga aktivitāšu plāns, kā arī klientu skaita palielināšanas stratēģija. Daļas nobeigumā tika veikts piedāvāto pasākumu ekonomiskā efekta aprēķins. Tehnoloģiskajā daļā tika veikta uzņēmuma neto apgrozījuma prognozēšana. Tika aprakstīta arī MS Access programmas izmantošana datubāzu veidošanai, kas palīdzētu atvieglot informācijas apstrādi uzņēmumā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta uzņēmuma darba aizsardzības analīze un piedāvāti pasākumi tās uzlabošanai. Diplomprojekta noslēgumā tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta projekta grafiskā daļā, kurā ir iekļauti attēli un tabulas, kas bija izveidotas diplomprojekta izstrādāšanas laikā. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantota vispārējā un speciālā literatūra, mācību materiālu konspekti, interneta resursi, kā arī SIA „Enjoy24.lv” nepublicētā informācija un finansu pārskati.
Keywords uzņēmums, pakalpojumi, konkurētspējas paaugstināšana
Keywords in English company, services, enhancing competitiveness
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 14:51:26