Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Intelektuālās datu analīzes metodes un rīki
Title in English Data Mining Methods and Tools
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. math. Vineta Minkēviča
Reviewer Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Abstract Šī bakalaura darba mērķis ir pētīt intelektuālās datu analīzes metodes un to realizācijas rīkus. Dotā mērķa ietvaros tika izvirzīti sekojoši uzdevumi sniegt intelektuālās datu analīzes metožu un to realizācijas rīku raksturojumu; sniegt intelektuālās datu analīzes rīku klasifikācijas piemēru; sniegt apskatīto klašu pielietojumu virzienus; izvēlēties dažus pieejamos intelektuālās datu analīzes rīkus, sniegt to aprakstu un izmantošanas piemērus; salīdzinoši novērtēt apskatītos intelektuālās datu analīzes rīkus pēc izvirzītajiem kritērijiem; balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniegt apskatīto rīku izmantošanas iespējas. Darba ietvaros teorētiskajā daļā tika apskatīta intelektuālās datu analīzes un ar to saistīto jēdzienu pamata koncepcija. Teorētiskajā daļā plašāk tika izskatītas biežāk izmantotās datu analīzes metodes - klasifikācijas, asociatīvo likumu meklēšanas un klasterizācijas metodes. Apskatītajām metodēm sniegti tādi realizācijas algoritmu piemēri kā 1 likuma algoritms, naivais Beijesa klasifikators, ID3, C4.5, k-tuvāko kaimiņu algoritms, atbalsta vektora mašīna, k-vidējo algoritms, divizīvais hierarhiskais algoritms, aglomeratīvā pieeja un Apriori algoritms. Praktiskajā daļā tika apskatīts viens no datu analīzes rīku klasifikācijas veidiem, un sniegti apskatīto klašu piemēri. Pētīšanai tika izvēlēti trīs pieejamie datu analīzes rīki, un sniegts to salīdzinošs novērtējums pēc izvirzītiem deviņiem kritērijiem. Balstoties uz iegūtajiem salīdzinājuma rezultātiem, tika sniegti analizējamo rīku iespējamie pielietojuma virzieni un atbilstība noteiktajām lietotāju grupām. Darba apjoms 77 lpp., 10 tabulas, 38 attēli.
Keywords Intelektuālā datu analīze, Datu analīzes realizācijas rīki, Datu analīzes metodes
Keywords in English Data Mining, Data Mining tools, Data Mining methods
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 12:18:00