Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana
Title in English Improving business efficiency of a production company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors Dace Almane. Diplomprojekta tēma Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana. Darbs sastāv no 63. lapaspusēm, tajā ir 19 tabulas, 22 attēli, 26 izmantotie literatūras avoti un 9 pielikumi. Diplomrojekta mērķis ir izanalizēt SIA Silvanols finanšu rādītājus un pamatojoties uz analīzes aprēķinu rezultātiem izstrādāt priekšlikumus, kas uzlabotu uzņēmuma darbību. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma darbības virziens un vēsture, grafiski attēlota un aprakstīta organizatoriskā struktūra, veikta saimnieciskās darbības finanšu analīze, noteikti uzņēmējdarbības vidi ietekmējošie faktori, veikta SVID (stipro,vājo pušu un uzņēmuma iespēju un draudu) analīze un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Projekta aprēķinu daļā veikta priekšlikumu analīze, izvērtēti iegūtie rezultāti un sniegti padomi uzņēmuma tālākai darbībai. Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota ražošanas plāna optimizācija izmantojot Solver un Regression rīkus. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikta darba vides riska novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodes un noteikti preventīvie pasākumi darba vietas uzlabošanai. Darba beigās ir izvirzīti galvenie secinājumi un izteikti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darba veikšanai tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, ekonomiska satura literatūra, internetā pieejamā informācija, SIA Silvanols iekšējā dokumentācija un autores veidota un apkopota informācija.
Keywords Pilnveidošana
Keywords in English Improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 12:11:50