Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Iepirkumu procedūru novērtējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Saldū
Title in English An assessment of procurement procedures for apartment building management in the municipality of Saldus
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
Reviewer Mg.oec., SIA Latviva valdes loceklis Vitālijs Zubkovs
Abstract ANOTĀCIJA Gundars Saulītis. Iepirkumu procedūru novērtējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Saldū. Diplomprojekta mērķis ir apzināt un noskaidrot iepirkuma procedūras piemērošanas pozitīvās un negatīvās iezīmes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas procesa īstenošanai Saldū, un atspoguļot šī regulējošā instrumenta lietderību minēto darījumu administrēšanā. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika risināti šādi uzdevumi: apzināta dzīvokļu īpašnieku izpratnei par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un gatavību iesaistīties renovācijas projektu realizācijā; izanalizēts dzīvojamā fonda tehniskais stāvoklis Saldus pilsētā; apzināti finansēšanas modeļi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas finansēšanai. Tāpat arī analizēti renovācijas darbu potenciālo veicēju pretendentu atlases kritēriji; noteikti un izvērtēti ieguvumi iepirkumu procedūras veiksmīgas pielietošanas gadījumā. Darba gaitā ir izvērtēta darba un dabas aizsardzības procesu organizēšana nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumā. pamatojoties uz veikto pētījumu, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi iepirkuma procedūras organizēšanai. . Diplomprojekta analītiskajā daļā autors ir analizējis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku izpratni par dzīvokļa īpašumu un kopīpašumu. Šajā daļā tika apskatīta situācija dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā un renovācijas process, tā nepieciešamība Latvijā un ar SIA Saldus namu pārvalde renovācijas projektu īstenošanu saistīto iepirkumu procedūru administrēšana. Pētījuma aprēķinu daļā autors ir atspoguļojis Saldus dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa novērtējumu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un tās nepieciešamību Saldū. Šajā nodaļā tika apskatīti finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu finansēšanai, kā arī tika atspoguļots kopējo izmaksu aprēķins Saldus pilsētā plānoto aktivitāšu realizācijai. Tehnoloģiskajā daļā autors ir raksturojis un analizējis Nākotnes ielas 4, Saldū, renovācijas projekta iepirkumu procedūras norisi. Nodaļā tika novērtēti iepirkumu procedūru ietekmējošie faktori un izstrādāti priekšlikumi iepirkumu procedūras efektivitātes paaugstināšanai. Darba un dabas aizsardzības daļā pētījuma autors analizēja darba aizsardzības sistēmu SIA Saldus namu pārvalde, tās iespējamos riskus un to novēršanas pamatprincipus, kā arī uzņēmuma darba vides riska faktorus un to vērtēšanas metodes.
Keywords nekustamais īpašums; dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana; iepirkumu procedūra
Keywords in English real estate; house renovation; procurement procedure
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 12:06:21