Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Iekšējo kvalitātes auditu organizēšana SIA "Liepājas ūdens"
Title in English "Organization of Internal Quality Audits in the "Liepājas ūdens" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Silvija Zaharāne
Reviewer Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp, tajā iekļauti 6 attēli, 1 tabula un 12 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir novērtēt organizēto iekšējo kvalitātes auditu nepieciešamību tādā sertificētā uzņēmumā kā SIA "Liepājas ūdens", kā arī to veikšanas efektivitāti un lietderīgumu neatbilstību atklāšanā un novēršanā. Pirmajā darba daļā tika analizēta informācija par uzņēmuma vadības iesaistīšanos kvalitātes nodrošināšanā, pamatojot to ar auditu veikšanu iekšējās struktūrvienībās, izvirzot konkrētus mērķus un uzdevumus, kādi nepieciešami veiksmīgai to sasniegšanai. Otrajā darba daļā tiks aprakstīts ūdensapgādes uzņēmums, tā kvalitātes vadības sistēma, iekšējo kvalitātes auditu veikšanas procedūra, kā arī meklētas un aprakstītas problēmas/neatbilstības. Trešajā darbā daļā tiks aprakstītas audita veikšanas laikā atklātās neatbilstības un ieteikumi to pilnveides priekšlikumu, risinājumu un alternatīvu pamatojums, kas balstīti uz konkrētiem faktiem un novērojumiem - analizējot iekšējo kvalitātes auditu rezultātus par 2011. 2012. gadu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir saistīti ar regulāru iekšējo kvalitātes auditu organizēšanu uzņēmumā, kas kalpo kā garants sekmīgai tā darbībai un uzņēmuma darba procesu sakārtošanai un pilnveidošanai, kā arī uzņēmuma sagatavošanai ārējai sertifikācijai.
Keywords Kvalitāte, audits, iekšējais kvalitātes audits, ūdensapgādes uzņēmums, SIA "Liepājas ūdens"
Keywords in English Quality, Audit, Internal Quality Audit, water suplly organization, "Liepajas udens" Ltd.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 10:43:53