Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa racionālo parametru risinājumi"; diplomprojekts "Vienstāva ražošanas ēka ar tērauda karkasu"
Title in English "Solutions of Rational Parameters of Steel Framework for One Storey Industrial Building "; Diploma Project "One Storey Building with Steel Framework"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Prof. D.Serdjuks
Reviewer
Abstract Diplomdarba projekta tēma: "Vienstāva ražošanas ēka ar tērauda karkasu". Diplomdarba projekts ietver bakalaura darbu un inženierprojektu. Mūsdienīgas vienstāva ražošanas ēkas ar tērauda karkasu ir sarežģīts telpisks veidojums (sistēma), kas sastāv no daudzu savstarpēji saistītu elementu komponentēm. Aktuālākā problēma, kas piemīt vienstāva ražošanas ēkas ar tērauda karkasu izstrādei ir sarežģītā būves kopējo komponenšu sastādīšana un parametru optimālākās, racionālākās vērtības noteikšana atsevišķiem tās elementiem. Karkasa pamatelements ir šķērsrāmji. Šajā bakalaura darbā tiek izskatīts divu laidumu rāmis, kas sastāv no kolonām, sijām un kopnēm, dažādās kombinācijās. Veikts trīs dažādu komponēšanas shēmu salīdzinājums un no materiāla patēriņa viedokļa tika izvelēta optimālā vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa konstruktīvā shēmā: divlaidumu šķērsrāmis, kas sastāv no dubult-T profila kolonnām, dubult-T profila sijas un kopnes no slēgtiem metinātiem profiliem. Šķērsrāmju gareniskajam stiprinājumam ir pielietoti U profila kopturi. Šajā bakalaura darbā tāpat ir izskatītas vienstāva ēkas tērauda karkasa racionālāko parametru noteikšanas iespējas: - Šķērsrāmju solis - Kopnes augstums - Kopturu solis Tika dotas trīs vērtības katram tērauda karkasa augstāk minētajam izpētes parametram. Veikto pētījumu rezultātā tika noteiktas (atrastas) visoptimālākās un racionālākās minēto parametru pieņemamās vērtības. Šīs vērtības tika izmantotas inženierprojektā. Inženierprojekts izstrādāts vienstāva ražošanas ēkai ar sekojošiem gabarīta izmēriem plānā: 24x24m; augstums 10,4m. Ēkas konstrukcijas shēma: divu laidumu rāmis, kas sastāv no tērauda dubult-T profila kolonām, tērauda dubult-T profila sijas un tērauda kopnes no slēgtiem metinātiem profiliem. Šķērsrāmju gareniskajam stiprinājumam ir pielietoti tērauda U profila kopturi. Atbilstoši bakalaura darba izstrādes rezultātiem, tika pieņemtas sekojošas vērtības: šķērsrāmju solis 6,0m; kopnes augstums 2,5m; koptura solis 3,0m. Pāļu pamats, kas sastāv no iedzenamiem dzelzsbetona pāļiem, to šķērsgriezums 300x300mm, garums 5m ar monolītiem dzelzsbetona režģogiem un pamata sijām. Grīdas pārsegums: monolīta dzelzsbetona plāksne. Norobežojošās konstrukcijas: tērauda profils Ruukki T-45-25W-1050. Darba sastāvs: 147 teksta lapas; 48 zīmējumi; 18 tabulas; 5 pielikumi; 40 informatīvo avotu nosaukumi. Grafiskās daļas apjoms: 11 A1 izmēra lapas.
Keywords diplomdarbsNK2013
Keywords in English dissertationNK2013
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 20:35:20