Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Title in English The Project of Service Perfection
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
Reviewer Doc., Dr.oec. I. Andersone
Abstract ANOTĀCIJA Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadība. Diplomprojekta tēma: SIA Adoria pakalpojumu pilnveidošans projekts. Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt uzņēmuma SIA Adoria saimnieciskās darbības analīzi, lielāko vērību pievēršot sniegto pakalpojumu klāstam, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus pakalpojumu pilnveidošanas iespējām, kā arī uzņēmuma attīstībai kopumā. . Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA Adoria saimnieciskā darbība, veikta finansiālās darbības analīze, noteiktas problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanā. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta aptauja un apkopoti tās rezultāti, lai iegūtu esošo un potenciālo klientu viedokli par uzņēmumu un tā sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī balstoties uz aptaujas rezultātiem un autores iegūtajiem secinājumiem, tiek veikts reklāmas pilnveidošanas projekts, uzņēmuma risku analīze un tūristu piesaistes projekts. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas uzlabošanas iespējas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums, kā arī noteikti dabas aizsardzības riski un no novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas pakalpojumu pilnveidošanai. Diplomprojekts satur 65. lpp., 15 tab., 21 att., 22 izmantotās literatūras avotus un 6.pielikumus.
Keywords SIA Adoria pakalpojumu pilnveidošanas projekts,
Keywords in English Companys service improvement project.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 15:28:49