Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Interaktīvas klasifikācijas sistēmas lietotāja saskarnes izstrāde
Title in English Development of User Interface for Interactive Classification System
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor I.Birzniece, LDI pētniece
Reviewer
Abstract Bakalaura darba Interaktīvas klasifikācijas sistēmas lietotāja saskarnes izstrāde ietvaros ir izstrādāts un analizēts lietotāja saskarnes prototips izmantošanai klasifikācijas sistēmās. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta mašīnapmācības problēma, populārākās klasifikācijas uzdevumus risinošas sistēmas, interaktīva klasifikācijas sistēma InClaS, kā arī izpētītas lietotāju saskarņu veidošanas iespējas programmēšanas valodā Java un aprakstītas galvenās labās prakses lietotāju saskarņu izstrādē. Darba praktiskajā daļā ir definēta prasības un konceptuālais modelis izstrādājamai saskarnei un aprakstīta prototipa implementācija. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāts lietotāja saskarnes prototips interaktīvai klasifikācijas sistēmai InClaS studiju saturu salīdzināšanas problēmsfērā. Balstoties uz izstrādāto prototipu tika analizētas teorētiskās lietošanas iespējas citās klasifikācijas sistēmās vai problēmsfērās, kā arī definēta turpmākā darbība, lai implementētu saskarni pilnībā. Darba nobeigumā ir secinājumi par teorētiskajā un praktiskajā daļā sasniegtajiem rezultātiem. Pielikumā ietilpst izstrādātā prototipa pirmkods. Darba pamattekstā ir 51 lappuse, 24 attēli, 4 tabulas, 30 nosaukumu informācijas avoti un 1 pielikums.
Keywords INDUKTĪVA APMĀCĪBA, KLASIFIKĀCIJAS SISTĒMA, LIETOTĀJA SASKARNE, INTERAKTIVITĀTE
Keywords in English INDUCTIVE LEARNING, CLASSIFICATION SYSTEM, USER INTERFACE, INTERACTIVITY
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 13:12:04