Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "SIA "Stream networks" klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide"
Title in English "Improvement of Customer Service Quality in the "Stream networks" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Maira Sapata
Reviewer Mg.oec. Jānis Pildavs
Abstract Cīrule Z. SIA Stream Networks klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / Z.Cīrule, M.Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 6tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti:31 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt klientu apkalpošanas kvalitāti uzņēmumā, lai izdarītu secinājumus un izteiktu priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidei un klientu apmierinātības palielināšanai. Pirmajā darba daļā ir teorētiskais apraksts par tādām tēmām kā kvalitāte, klientu apkalpošanas process, klientu apmierinātība, tās novērtēšanas metodes un klientu apkalpošanas pilnveidošana telekomunikāciju nozarē. Otrā darba daļa ir analītiskā daļa, kur ir analizēts SIA Stream Networks, tā procesi, struktūra, kvalitātes sistēma, klientu apkalpošanas process, iekšējā un ārējā vide, kā arī atspoguļoti klientu aptaujas pētījuma rezultāti. Trešajā darba daļā ir sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka kopumā klienti ir apmierināti ar SIA Stream Networks pakalpojumiem un klientu apkalpošanu, nepieciešamie pilnveides pasākumi nepieciešami bojājumu novēršanas termiņu izpildei, virtuālo serveru un serveru izvietošanas pakalpojumu atbalsts problēmu gadījumā, plānoto darbu paziņojumu saturam, klientu apmierinātībai ar pārdošanas speciālistu komunikāciju un klientu informēšanai par papildus pakalpojumiem.
Keywords klientu apkalpošana
Keywords in English cutomer service quality
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 13:03:20