Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Programmatūras izstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving business performance of a software development company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Reviewer Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Diplomprojekts „Programmatūras izstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, tirgzinības un tirdzniecības ekonomika specializācijā. Diplomprojekta mērķis ir pielietot akadēmiskās zināšanas RIX Technologies darbības analīzei, no kuras izdarīt secinājumus un sniegt iespējamos priekšlikumus programmatūras izstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām – analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīta nozare, kurā uzņēmums darbojas, kā arī tiek raksturots pats uzņēmums un tā izstrādātie produkti. Uzņēmums darbības novērtēšanai tiek veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Pamatojoties uz veikto analīzi, tiek izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatīti analītiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Iespējas, kā uzņēmums varētu pilnveidot darbību, ir – mobilās aplikācijas muzejiem izstrāde, efektīvāka jauno darbinieku meklēšana un kvalitātes vadības sistēmas aktualizēšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidots prototips mobilajai aplikācijai, kas iekļauj pamata funkcijas – informācijas apskati par muzeju un tā eksponātiem, informācijas attēlošanu kalendāra veidā par tuvākajiem notikumiem, muzeja atrašanās vietu kartē u.c. Darba aizsardzības daļā tiek noteikti uzņēmumā pastāvošie darba vides riski un iespējas to samazināšanai vai novēršanai. Tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, kurā tiek norādīts tā realizācijai nepieciešamais laiks un līdzekļi. Grafiskajā daļā tiek atspoguļoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 67 lpp, grafiskās daļas apjoms - 20 lpp. Efektīvākai informācijas atspoguļošanai darbā ir iekļautas 21 tabula, 18 attēli, 6 formulas un viens pielikums.
Keywords programmatūras izstrāde, IT, pilnveidošana
Keywords in English Software development, IT, improving
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 10:27:13