Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu attīstība un pielietojums"
Title in English "Development and application of domestic fire sprinkler systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor J.Rubulis
Reviewer Romāns Neilands
Abstract Dzeramais ūdens, kas tiek transportēts pilsētas ūdensapgādes tīklos, satur gan organiskās, gan neorganiskās daļiņas, kas var akumulēties uz cauruļu iekšējās virsmas. Baktēriju augšana var novest pie tādām dzeramā ūdens problēmām, kā sliktas garšas, smaržas un duļķainības, turklāt ūdenī var plaši izplatīties patogēnas baktērijas. Ņemot vērā, ka ugunsdzēsībai nepieciešamais ūdens daudzums ievērojami pārsniedz mājsaimniecību sektoram nepieciešamo, lēmums transportēt ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo ūdens daudzumu dzeramā ūdens tīklos nereti ievērojami ietekmē sistēmas izmēru, sacilpojumu, kā arī dzeramā ūdens kvalitāti. Vēl jo vairāk, dzeramā ūdens kvalitāti ievērojami var pasliktināt gan ķīmiskie, gan fizikālie un mikrobioloģiskie procesi, kas notiek ēku iekšējos ūdensapgādes tīklos. Ņemot vērā to, ka mūsdienās ievērojami palielinājies pilsētu apdzīvotības blīvums, pieaudzis sintētisko materiālu pielietojums ēkās, kā arī sarežģītāki kļuvuši ēku tehniskie risinājumi, ievērojami pieaudzis arī ugunsnelaimes risks. Pēdējās desmitgadēs ir darīts daudz, lai samazinātu ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu, taču statistikas dati neiepriecina, Eiropā ugunsnelaimēs bojā gājušo skaits ir saglabājies nemainīgā līmenī. Aptuveni 80 % no pasaulē ugunsgrēkos bojā gājušo skaita ir dzīvojamo ēku sektora ugunsgrēku upuri, tādēļ ugunsdrošība privātajās mājās ir aktuāla problēma visā pasaulē. Ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu ierīkošana dzīvojamo ēku sektorā šobrīd tiek uzskatīta par vienu no potenciāli efektīgākajiem līdzekļiem cīņā par ugunsdrošību. Ierīkot šādas sistēmas līdz šim ir traucējuši gan cilvēku aizspriedumi, gan arī sistēmas tehnoloģiskās prasības, tādēļ nepieciešams attīstīt jaunu sistēmas konceptu, kas ļautu to pielietot plašā mērogā. Izmantojot SIMDEUM modeļa (SIMulation of Demand End Use Model) ģenerētos ūdens patēriņa datus, šajā darbā tika pētīti vairāki dzīvojamo ēku ūdensapgādes un ugunsdzēsību sistēmu risinājumu hidrauliskie modeļi. Tika izmantoti trīs I. Pozņakova (2012) iepriekš izveidoti risinājumi (Dalīts, Kombinēts un Integrēts), kas tika izmainīti, lai atbilstu izvirzītajiem kritērijiem, kā arī pētījuma laikā tika izstrādāts pavisam jauns risinājums Integrēts (uzlabots). Rezultāti parādīja, ka maksimālais ūdens vecums privātmājas dzeramā ūdens sistēmā var sasniegt pat 90 stundas. Salīdzinot Dalītas un Integrētas (uzlabotas) sistēmas, ievērojama ūdens vecumu atšķirība netika novērotā, tādēļ secināts, ka sprinkelru sistēmas ierīkošana dzīvojamajās ēkās neietekmē ūdens kvalitāti ēkas ūdensapgādes tīklā.
Keywords Dzeramā ūdens tīkli, dzeramā ūdens kvalitāte, ugunsdzēsības ūdens daudzums, sprinkleri, SIMDEUM
Keywords in English Distribution network, drinking water quality, fire fighting demand, SIMDEUM model, fire sprinklers
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 10:13:16