Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas inovatīvo pasākumu ieviešana un perspektīvas Bauskas novadā
Title in English The Implementation of Innovative Activities and Perspectives of Latvian Lithuanian Cross Border Cooperation Programme in Bauska Municipality
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma: Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas inovatīvo pasākumu ieviešana un perspektīvas Bauskas novadā. Maģistra darba autore Laine Baha. Zinātniskais vadītājs Mg.oec.profesors Kārlis Ketners. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam. Maģistra darba vispārējais mērķis ir veikt padziļinātu pētījumu par Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietekmi un to inovatīvo pasākumu ieviešanu un attīstības perspektīvām Bauskas novadā, kā arī programmas ietekme uz starptautisko ekonomisko sakaru jomu. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izstrādāt unikālu izvērtējumu par Bauskas novadā ieviesto Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu aktivitāšu inovācijām, to ilgmūžību un galvenajiem ieguvumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, padziļināti izprast Bauskas novadā ieviesto pārrobežu sadarbības programmu projektu atbilstību reģionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem. Darba uzdevumi: 1. veikt Bauskas novada autonomijas analīzi par normatīvajiem un plānošanas dokumentiem, pašvaldības funkciju izvērtējumu, projektu ieviešanas mehānismu; 2. izvērtēt Latvijas teritorijā esošās Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmas; 3. rast izpratni par Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas tiesisko regulējumu Latvijā un Eiropas Savienībā; 4. veikt Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviesto projektu izvērtējumu atbilstoši Bauskas pašvaldības attīstības stratēģijai un teritoriālās plānošanas normatīvajiem dokumentiem; 5. veikt izvērtējumu par Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas realizēto pasākumu inovācijām un to ietekmi uz reģiona attīstību un iedzīvotājiem sociālekonomiskā kontekstā; 6. izzināt izplatītākās Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas partneru un Bauskas novada projektu vadītāju problēmas projektu ieviešanas procesā un balstoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus un veikt secinājumus. Maģistra darbā izvērtēti Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projekti, kuru īstenošana novada teritorijā uzsākta pēc teritoriālās reformas, proti no 2009.gada. Maģistra darba hipotēze: Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma palielina Bauskas novada un tā iedzīvotāju sociālekonomisko kapacitāti. Darbs satur 100 lapas, 8 attēlus, 25 tabulas, 44 bibliogrāfiskos nosaukumus un 7 pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta Bauskas novada iedzīvotāju aptauja. Kopējais respondentu skaits ir 83. Maģistra darba atslēgvārdi: Bauskas novads, inovatīvs, ieviešana, perspektīva, Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma. Izstrādātais maģistra darbs, tā secinājumi un priekšlikumi būs noderīgi izstrādājot nākamā Latvijas Lietuvas pārrobežu projektu plānošanas perioda (2014. 2020.gadam) metodiskos materiālus, piemēram programmas rokasgrāmatu vai vadlīnijas, kā arī Bauskas novada pašvaldība varēs izmantot maģistra darba apkopotos aptaujas rezultātus, veicot projektu rezultatīvo rādītāju monitoringu par Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības projektiem Bauskas novadā laikā no 2009.-2013.gadam.
Keywords Bauskas novads, inovatīvs, ieviešana, perspektīva, Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Keywords in English Bauska district, innovative, implementation, perspective, Latvian Lithuanian crossborder cooperation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 12:14:35