Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts
Title in English Project for developing business activities of a service company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., prof. K.Didenko
Abstract Diplomprojektu Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Jūlija Kovaļova. Diplomprojekta ietvaros tiek analīzēta uzņēmuma darbība un piedāvāti risinājumi uzņēmuma darbības attīstībai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnologiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojekta analītiskā daļā ir apkopota informācija par uzņēmuma vēsturi un darbību, struktūru, laboratoriju, ir analīzēti uzņēmuma finanšu radītāji. Šajā daļā tiek izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek konstatētas trīs eksistējošās aktuālākās problēmas un piedāvāti problēmu risinājumi. Projektu aprēķinu daļā kā problēmu risinājumi tiek izstrādāti trīs projekti un veikti ekonomiskās efektivitātes aprēķini: laboratorijas iekārtu iegādes projekts, laboratorijas personāla piesaistes projekts, personāla motivācijas projekts. Piedavāto priekšlikumu ekonomiskās efektivitātes novērtējums tiek veikts daļas nobeigumā. Tehnoloģiskā daļa sastāv no divām prognozēm: apakšuzņēmēju pakalpojumu izmaksu prognoze ar laika rindas multiplikatīvo modeli; krāvu pārvadājumu prognoze Latvijas ostās ar laika rindas aditīvo modeli. Darba un dabas aizsardzības daļā ir izanalīzēti ķīmiķu darba riski laboratorijā, ka arī veikta darba un dabas aizsardzības pasākumu novērtēšana un aprēķinātas darba devēja izmaksas risku mazināšanai un novēršanai. Grafiskājā daļā ir apkopoti autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 86 lapas. Diplomprojektam pievienoti 15 pielikumi. Darbā ietilpst 50 attēli, 54 tabulas, un 17 formulas. Grafiskajā daļā pievienoti 16 attēli un tabulas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kovaļova, J. Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Profesors, Dr.oec. Jurēnoks V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 86 lpp.
Keywords Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības attīstības projekts
Keywords in English Project for developing business activities of a service company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 09:18:37