Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kredītiestādes darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving the performance of a credit institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Diplomprojekta temats ir Kredītiestādes darbības pilnveidošanas projekts, kurā tiek analizēts AS SEB banka Liepājas filiāle. Projekts sastāv no 5 daļām analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskā daļā ir analizēta AS SEB banka darbības ārējā un iekšējā vide un raksturota Liepājas filiāle. Projekta aprēķina daļā veikti kredītiestādes filiāles konkurētspējas uzlabošanas pasākumu izstrāde, veicot bankomātu tīklu pamatojumu, izpētot situāciju valstī kopumā, kā arī salīdzinot ar konkurentu bankomātu tīkliem kā valstī, tā arī Liepājā, un izanalizēta vieta, kur varētu novietot jaunu bankomātu. Tika sastādīts mārketinga aktivitāšu plāns, analizējot mārketinga aktivitāšu iespējas Liepājā. Operacionālo risku pārvaldīšanai, tika analizēta šo risku iespējamās situācijas, kas bankas konfidencialitātes dēļ, nav faktiskā, bet reālā informācija. Tika veikta operacionālā riska līmeņa un varbūtības noteikšana Liepājas filiālē un ieteikumi, kā šos riskus iespējams mazināt. Klientu piesaistīšanai un Liepājas filiāles klientu apkalpošanas zāles interjera maiņas nodrošināšanai, sastādītas sākotnējās izmaksas, kas saistītas ar koncepcijas izstrādi, bet ne ar materiālu un mēbeļu iegādi, jo šāda veida informācija nav pieejama konfidencialitātes dēļ. Tehnoloģiskajā daļā tika noteikta AS SEB banka Liepājas filiāles pieprasījuma apkalpošanas intensitāte un salīdzināti divi modeļi. Pirmais modelis (iespējamais modelis) visi klientu apkalpošanas speciālisti strādā atsevišķi, otrais modelis (esošais modelis) visi klientu apkalpošanas speciālisti strādā kopā, sniedzot visus bankā piedāvātos pakalpojumus. Darba un dabas aizsardzības daļā noteikti Liepājas filiāles darba vides riski un izstrādāts aizsardzības pasākuma plāns ar plānotajiem izdevumiem, bet grafiskajā daļā ir attēloti projektēšanas procesā iegūtie rezultāti, lai varētu sniegt priekšlikumus kredītiestādes filiāles darbības pilnveidošanai. Kopumā diplomprojekts izklāstīts 74 lpp., neskaitot grafisko daļu un pielikumu, kur iekļauti 17 attēli un 31 tabulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp.
Keywords Kredītiestādes darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving the performance of a credit institution
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.06.2013 22:55:20