Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Masīvo atbalstsienu konstruktīvie risinājumi, to pielietojuma analīze” („Brīvības ielas un Bruņinieku ielas krustojuma rekonstrukcija Rīgā”)
Title in English „Constructive Solutions of Solid Retaining Walls, Analysis of their Use” („Reconstruction of Brivibas Street and Bruninieku Street Intersection in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Lekt. A.Paeglītis
Reviewer M.sc.ing. A.Krastiņš
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums ir „Masīvo atbalstsienu konstruktīvie risinājumi, to pielietojuma analīze”. Bakalaura darba tēma ir izvēlēta, jo mūsdienās arvien vairāk tiek izmantotas tieši dažāda veida atbalstsienas, tai skaitā masīvās atbalstsienas. Masīvās atbalstsienas pašlaik tiek pielietotas dažāda veida konstrukcijās gan atsevišķi, gan dažāda veida tehnoloģiski sarežģītos būvprojektos, kur būtiska nozīme ir arī šo atbalstsienu pielietotajiem konstruktīvajiem risinājumiem. Bakalaura darba mērķis ir masīvo atbalstsienu tehnoloģiski ekonomiskais salīdzinājums. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izanalizēt masīvo atbalstsienu konstrukciju veidus, to iedalījumu. 2. Sniegt ieskatu par atbalstsienu būvniecības tehnoloģijām un to novērtēšanu, kā arī pielietojuma veidiem. 3. Izvērtēt masīvo atbalstsienu projektēšanas noteikumus un veikt atbalstsienu aprēķinus uz dažādām formām, grunts raksturlielumiem un augstumiem. Bakalaura darba analītiskajā daļā tika analizēti teorētiskie literatūras avoti par masīvo atbalstsienu veidiem, to izejmateriāliem, kā arī būvniecības un pārbaudes tehnoloģijām un to pielietojumu. Bakalaura darba teorētiskā daļā tika iekļautas masīvo atbalstsienu projektēšanas prasības, tai skaitā nepieciešamo aprēķinu pamatnostādnes un nestspējas nodrošinājuma nosacījumi. Bakalaura darba apjoms ir 89 lapaspuses. Bakalaura darbs satur 63 attēlus, 7 tabulas. Bakalaura darbā ir izmantoti 23 literatūras avoti, kā arī iekļauti 1 pielikums. Inženierprojekta nosaukums ir „Brīvības ielas un Bruņinieku ielas krustojuma rekonstrukcija Rīgā”. Inženierprojekta tēma tika izvēlēta, jo uz Brīvības ielas un Bruņinieku ielas tika novēroti segas bojājumi, nokrišņu sakrāšanās uz brauktuves malām un satiksmes intensitātes paaugstināšanās, līdz ar to izstrādājot inženierprojektu ielu rekonstrukcijai tiktu veikti ievērojami uzlabojumi un paaugstinātu infrastruktūras līmeni. Inženierprojekta mērķis ir abām ielām izveidot satiksmes drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu garenprofilu, plānu un normālprofilus. Inženierprojekta daļā tika veikta satiksmes drošības analīze, ceļa segas aprēķins, kalendārā grafika un darba daudzumu saraksta izstrāde, kā arī citi projektēšanas prasībām atbilstoši aprēķini un analīze Brīvības ielas un Bruņinieku ielas krustojuma rekonstrukcijai Rīgā projekta izstrādei. Inženierprojekta apjoms ir 110 lapaspuses. Inženierprojekta darbs satur 12 attēlus, 25 tabulas. Inženierprojekta darbā ir izmantoti 35 literatūras avoti. Grafiskajā daļā ir iekļauti 26 rasējumi.
Keywords Masīvās atbalstsienas
Keywords in English Retaining walls
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.06.2013 17:50:50