Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Gājēju satiksmi regulējošo tehnisko līdzekļu analīze apdzīvotās vietās” („Raiņa ielas rekonstrukcija Jelgavā”)
Title in English „Analysis of Technical Measures of Pedestrian Traffic Control in Populated Areas” („Reconstruction of Raina Street in Jelgava”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Asist. Z.Lazda
Reviewer inž. A.Puķītis
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām- bakalaura darba daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura daļas tēma ir gājēju satiksmi regulējošo tehnisko līdzekļu analīze apdzīvotās vietās. Šajā daļā tiek apskatīti iespējamie tehniskie risinājumi gājēju satiksmes regulēšanai, pētīti to izmantošanu reglamentējošie normatīvie dokumenti un analizēti konkrēti pielietošanas gadījumi. Ir izvirzīts sekojošs darba mērķis- apzināt satiksmi regulējošo tehnisko līdzekļu pielietojumu gājēju satiksmes regulēšanai un analizēt to efektivitāti, lai to sasniegtu ir definēti četri galvenie uzdevumi- apskatīt Latvijā esošos normatīvos dokumentus, kuri reglamentē gājēju satiksmes organizēšanu pilsētas ielu tīklā, izvērtēt citu valstu labākās prakses gājēju satiksmes ar tehniskiem līdzekļiem regulēšanas piemērus, veikt pētījumu par gājēju satiksmes pielietojamiem tehniskajiem līdzekļiem Rīgas pilsētā un veikt analīzi par gājēju satiksmi regulējošo tehnisko līdzekļu pielietojumu S. Eizenšteina un Gaiļezera ielas krustojumā un izvērtēt iespējamos uzlabojumus. Inženierprojekta daļas tēma ir Raiņa ielas rekonstrukcija Jelgavā. Šī nodaļa sastāv no paskaidrojuma raksta un rasējumu daļas. Galvenie inženierprojekta mērķi ir trases ģeometrisko parametru uzlabošana un jaunas ceļa segas izbūve, pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcija, ielas aprīkojuma izbūve un lietus ūdeņu atvades sistēmas rekonstrukcija. Darba kopapjomā ir ietverti 47 attēli, 26 tabulas, 3 pielikumu un apskatīti 24 literatūras avoti, tas sastāv no 128 lpp.
Keywords Gājēju satiksmi regulējošie tehniskie līdzekļi, Raiņa iela Jelgavā
Keywords in English Technical solutions for pedestrian traffic regulation, Raina Street in Jelgava
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 12:07:31