Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Nabadzība un tās ietekme uz tautsaimniecības attīstību "
Title in English "Poverty and its impact on economic development"
Department
Scientific advisor Dr. oec., doc. I. Judrupa
Reviewer Mg. oec., lekt. L. Kamola
Abstract Maģistra darba tēma ir nabadzība un tās ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Darba mērķis: izpētīt nabadzības būtību un tās ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. Lai sasniegtu darba mērķi, tiks risināti šādi darba uzdevumi: 1.Iepazīties ar nabadzības jēdzienu un tautsaimniecības attīstību. 2.Apskatīt nabadzības novērtēšanas metodes. 3.Izpētīt tautsaimniecības ietekmējošos faktorus. 4.Analizēt nabadzības rādītājus un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību. 5.Uz akadēmiskās literatūras u.c. materiālu analīzes pamata izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus, lai samazinātu nabadzību Latvijā. Maģistra darbs tiek izveidots no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiks aplūkota nabadzības būtība un tautsaimniecības attīstība. Otrajā nodaļā tiks veikta nabadzības rādītāju analīze ES un Latvijā kā tiks aplūkots tās ietekmē uz Latvijas tautsaimniecības attīstību laika posmā no 2007. gada līdz 2011.gadam. Trešajā nodaļa tiks veikta korelācija, kur varēs izdarīt secinājumus, kā nabadzība ietekmē tautsaimniecības attīstību. Darba nobeigumā, pamatojoties uz maģistra darbā veikto analīzi, autore izdarīs secinājumus un izstrādās priekšlikumus nabadzības riska samazināšanai. Darbs izpildīts uz 70 lapas, ietverti 23 attēli, 3 tabulas . Izmantoto informācijas avotu skaits 30 . Nabadzība ir daudzdimensionāla problēma, tās efektīva risināšana ir atkarīga no tā, cik saskaņoti darbojas iesaistītās puses. Pasaulē un Latvijā nabadzības problēma ir ļoti aktuāla. Nabadzība ir sastopama visās pasaules valstīs, tomēr to izpausme ir ļoti atšķirīga
Keywords nabadzība, nabadzības ietekme uz tautsaimniecības attīstību
Keywords in English poverty, poverty impact on economic development
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 11:17:23