Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Finanšu uzskaites pilnveidošanas projekts”
Title in English „Financial accounting enhancement project”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor lekt. K. Marinska
Reviewer
Abstract Darba autore: Kristīne Plešnere Darba tēma: Finanšu uzskaites pilnveidošanas projekts Darba veids: Diplomprojekts Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Darba zinātniskais vadītājs: Karīna Marinska, Mg.oec., lektore Darba apjoms: 68 lpp. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt priekšlikumus finanšu uzskaites pilnveidošanai uzņēmumā SIA CT Noma. Diplomprojekta uzdevumi: 1. Izpētīt situāciju nozarē, kurā darbojas uzņēmums, kā arī iepazīties ar tā darbību. 2. Veikt debitoru parādu un uzņēmuma darbības rezultātu finanšu analīzi. 3. Izstrādāt trīs priekšlikumus SIA CT Noma debitoru uzskaites pilnveidošanai. 4. Izpētīt uzņēmuma datu bāzes uzlabošanas iespējas. 5. Izvērtēt darba aizsardzības sistēmu. 6. Darba noslēgumā izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Darba saturs: Diplomprojekta ievadā tiek pamatota tēmas aktualitāte un izvirzīts darba mērķis, kā arī uzskaitīti uzdevumi un pielietotās metodes mērķa sasniegšanā. Darba pirmajā nodaļā notiek nozares apskate, kā arī uzņēmuma darbības, autore veic debitoru parādu uzskaiti un darbības rezultātu finanšu analīzi. Otrajā nodaļā tiek sniegti priekšlikumi debitoru parādu uzlabošanā priekšapmaksas ieviešana, kavējuma naudas noteikšana un sadarbība ar parādu piedziņas uzņēmumu. Tehnoloģiskajā nodaļā tiek apskatīts kā notiek debitoru uzskaite grāmatvedības programmā un iespējamā datu bāzes uzlabošana. Darba ceturtajā nodaļā tiek aplūkota darba aizsardzība strādājot ar datoru, kā arī autore izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi.
Keywords Finanšu uzskaites pilnveidošanas projekts
Keywords in English Financial accounting enhancement project
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 13:44:21