Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Izmaksu stratēģiskā vadīšana uzņēmumos"
Title in English "Strategic cost management in enterprises"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Loģistikas attīstību, nosaka tas, ka uzņēmumi nepārtraukti tiecas samazināt izmaksas, kas saistītas ar dažādām plūsmām, lai izveidotu elastīgu loģistikas ķēdi. Izmaksu samazinājums jeb efektīvākā darbība, radīs uzņēmumam iespēju būt konkurētspējīgam tirgū. Izmaksu ilgtermiņa optimizācija, kas neietekmēs produktu un pakalpojumu kvalitāti, prasa vienotu pieeju – izmaksu stratēģisku vadīšanu (SCM). Uzņēmumi saprot, ka recesija ir biznesa cikla svarīga daļa, kā arī lieliska iespēja atstāt aiz sevis savus konkurentus. Izmaksu stratēģiskā vadīšana ļauj samazināt izmaksas vidēji par 10-15%, kas nozīmē, ka uzņēmums par šiem līdzekļiem varēs realizēt citus projektus. Lielākai daļai no uzņēmumiem, kas cenšas saglabāt izaugsmi un būt konkurētspējīgam, ir jāveic izmaiņas izmaksu struktūrā. Tas nosaka izvirzītās tēmas aktualitāti, līdz ar to rodas iespēja izstrādāt efektīvo, labi organizēto izmaksu vadīšanas metodi, jeb precīzāk izsakoties – piešķirt stratēģisku virzību uzņēmumu izmaksu vadīšanas sistēmai. Pētījuma jautājums: kā ar izmaksu vadīšanu var ietekmēt konkurētspēju? Pētījuma objekts: transporta nozares uzņēmumu konkurētspēja. Pētījuma priekšmets: izmaksu stratēģiskās vadīšanas process transporta nozares uzņēmumā. Pētījuma hipotēze: pareizi sakārtots un realizēts izmaksu stratēģiskas vadīšanas process uzņēmumā sekmēs tā attīstību, konkurētspējas paaugstināšanos un peļņas palielināšanos. Pētījuma mērķis: izstrādāt ilgtermiņa izmaksu stratēģiskās vadīšanas modeli, kas atspoguļos patiesās izmaksas, atvieglos lēmumu pieņemšanu un būs par pamatu uzņēmuma budžeta plānošanai. Maģistra darba novitātes: 1. Ilgtermiņa izmaksu stratēģiskās vadīšanas modelis, kas identificē un uzskaita visas izmaksas, optimizē naudas plūsmu, atvieglo lēmumu pieņemšanu. 2. Uz rezultātu sasniegšanu orientēts personāla vadīšanas modelis, kas veido uzņēmuma pārmaiņu attīstību, nodrošina efektīvu menedžmentu, nosaka un formulē darbinieku mērķus, deleģē viņu darbu un uzdevumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām – analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļām. Analītiskā daļā tiek apskatīta izmaksu vadīšanas nozīme, loma konkurētspējas paaugstināšanā, izmaksu stratēģiskās vadīšanas būtība, bet iepriekš tiks analizēta Latvijas transporta nozare, lai rastos sapratne par uzņēmuma nozari, cik lielu lomu spēlē precīza izmaksu stratēģiskā vadīšana, cik stipri no tā ir atkarīgs uzņēmuma ienesīgums, efektīva darbība, ekonomisks labums, peļņa u.c. Teorētiskā daļā tiek raksturotas problēmas risināšanas iespējas, tiek aprakstītas izmaksu stratēģiskās vadīšanas koncepcijas un kritēriji, kā arī izveidots jauns izmaksu stratēģiskās vadīšanas modelis transporta uzņēmumiem. Izmaksu stratēģiskās vadīšanas modelis tiks veidots no 3 daļām. Katra daļa atbildes par noteiktām darbībām, kuras notiek loģistikas uzņēmumā ikdienā un kuras ir ļoti svarīgas izmaksu ziņā, kuras ir noteicošās izmaksu stratēģiskā vadīšanā. Praktiski zinātniskā daļā tiek veikti uzlabojumi izmaksu vadīšanā. Tiek pārbaudīts uz uzņēmuma KELK pamata izmaksu stratēģiskās vadīšanas modelis. Izmaksu stratēģiskās vadīšanas modeļa pārbaude – tas ir grūts ceļš, kas prasa izmaksu pārvaldības sistēmas maiņu uzņēmumā. Uzmanība tiek pievērsta ne tikai izmaksu sistēmas restrukturizācijai, bet arī personāla attieksmju mainīšanai pret izmaksu vadīšanu. Modelis ļauj darbiniekiem sajust sevi par uzņēmuma finanšu procesu īpašniekiem, tātad attiekties pret uzņēmuma izmaksām kā pret savējiem. Tērējot uzņēmuma finanšu līdzekļi darbiniekiem jāuzdod sev jautājums: vai šis izmaksas tiešam ir nepieciešamas. Maģistra darba beigās tika veikti secinājumi no trim šā darba daļām, izvirzīti attiecīgie priekšlikumi.
Keywords izmaksu strateģiskā vadīšana, transporta uzņēmumu izmaksu vaīšana, dzelzceļa transports
Keywords in English strategic cost management, transport enterprises cost management, rail transport
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 15:57:04