Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla vadīšanas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā
Title in English Improvement of personnel management in a manufacturing company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Diplomprojekta tēma ir Personāla vadības pilnveidošana ražošanas uzņēmumā. Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes uzņēmējdarbības un vadīšanas specialitātes studente Sandra Raituma, un tā vadītājs ir profesors Dr.oec. Konstantīns Didenko. Apskatītais ražošanas uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību Stiklu Centrs. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām, ka arī secinājumiem, priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Analītiskajā daļā tiek apskatīts uzņēmums, izvērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji, kā arī veikta personāla analīze. Šajā daļā tiek atklātas problēmas, kas saistītas ar uzņēmuma personālu motivācijas trūkums, sarežģīti darba apstākļi, kā arī pieredzējušu darbinieku aiziešana no uzņēmuma un izteikti iespējamie to risinājumi. Analītiskā daļa sastāv no 17 lappusēm, tajā iekļautas 4 tabulas, 8 attēli un 17 formulas. Projekta aprēķinu daļā izteiktie priekšlikumi tiek apskatīti izvērstā veidā, veicot nepieciešamos aprēķinus, kā arī pamatojot to efektivitāti. Šie priekšlikumi ir prēmēšanas sistēmas ieviešana, veselības apdrošināšanas polises iegāde, kā arī jauna uzņēmuma darbinieku informēšanas sistēmas izstrāde. Šī daļa sastāv no 26 lappusēm, tajā iekļautas 11 tabulas un 11 attēli. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta personāla datu bāze uzņēmumam SIA Stiklu Centrs. Šī daļa sastāv no 11 lappusēm, tajā iekļauti 17 attēli. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikta nelaimes gadījumu risku novērtēšana, kā arī dabas aizsardzības plāna sastādīšana gadam, uzrādot izdevumus. Šī daļa sastāv no 8 lappusēm, un tajā iekļautas 2 tabulas un 9 attēli. Grafiskajā daļā apkopotas tabulas, shēmas, diagrammas un attēli, kas apkopo projektā paveikto. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus un grafisko daļu, ir 76 lappuses, tas izstrādāts latviešu valodā, tajā iekļautas 17 tabulas, 45 attēli un 17 formulas. Šī diplomprojekta izstrādāšanai izmantotas 24 bibliogrāfiskās vienības, kā arī šim diplomprojektam ir 2 pielikumi.
Keywords personālvadība, ražošana, motivācija, prēmijas, veselības apdrošināšana, informēšanas sistēma
Keywords in English personnel management, manufacturing, motivation, bonus system, health insurance, information system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 13:46:05